Gemeenteraad geeft regie uit handen bij Plan Locatie Valkenburg

Created with Sketch.

Gemeenteraad geeft regie uit handen bij Plan Locatie Valkenburg

Door het niet aannemen van de door KiesKatwijk ingediende motie, heeft de Katwijkse gemeenteraad zichzelf gedegradeerd tot niets meer dan een luisterend en adviesgevend orgaan in de plannen rondom het project Valkenburg.

De motie behelste dat het college werd opgedragen de Samenwerkings Overeenkomst Katwijk (SOK) aan te gaan onder voorbehoud van instemming van de raad.

De gemeenteraad is per slot van rekening de baas!

De wethouder zegt echter slechts toe dat hij ter zijner tijd komt met een wensen en bedenkingen procedure waarbij de raad hun mening en standpunten kan laten horen. Dat is mooi maar de uitkomst hiervan kan door het college met gemak terzijde worden geschoven. Het is niet bindend maar ‘slechts’ een advies. Totaal geen regie en wat Hart Voor Katwijk betreft een democratische ondermijning van de gemeenteraad. Het hoogste orgaan van de gemeente is vleugellam gemaakt.

Helaas steunde en geloofde de meerderheid de wethouder en stemde tegen de motie.