Databoek MAG goede opzet maar moet geen Big Brother worden

Created with Sketch.

Databoek MAG goede opzet maar moet geen Big Brother worden

Er ligt wat Hart Voor Katwijk betreft een redelijk duidelijk 1e concept databoek MAG. Klaar om zich flink verder te ontwikkelen als o.a. dynamisch meet-instrument. Meten is weten en weten willen we heel graag. Maar daar zit hem wat ons betreft ook de crux.

We moeten namelijk wel duidelijk weten waarom we iets willen weten. Wat we dus met die kennis gaan en kunnen doen. De MAG moet geen Big Brother gaan worden waarmee we te pas en te onpas data gaan verzamelen.

Wat gaat er bijvoorbeeld gebeuren wanneer bekend is hoeveel procent van onze inwoners geen gezond eetpatroon heeft, meer dan 1 glas alcohol per dag drinkt of niet voldoet aan de beweegnorm? Hoe en wat gaat hier bijgestuurd worden? Betutteling en te grote bemoeienis van de overheid liggen hier op de loer.

De te meten en te tellen gegevens moeten wel in in het kader van duidelijk gestelde en reëele doelen plaatsvinden. We zijn benieuwd naar de legitieme doelen die daar aan gesteld gaan worden. Maar ook aan de kosten van dergelijke doelen want de kosten van de verschillende indactoren, subindicatoren en doelen zijn nog helemaal niet duidelijk

Wethouder Van Helden reageert dat dit gepresenteerde DATA-boek pas een volgende stap is in een rij van meerdere stappen. Bij veel indicatoren zal het in eerste instantie gaan om “vertellen” in plaats van “tellen”; de ervaringen op de vloer van de verenigingen en stichtingen (partners) waar de gemeente mee samenwerkt.

In de nieuwe MAG wordt er subsidie verleend wanneer een partner voldoet (gaat voldoen) aan een gesteld doel uit een van de hoofdindicatoren Sociale Veiligheid, Gezondheid, Zorg & Ondersteuning, Opgroeien & Ontwikkelen en Meedoen.


Meer weten over de MAG? https://www.detoekomstvankatwijk.nl/media/mag-katwijk

De gemeenteraad stelde in het voorjaar van 2019 de Maatschappelijke Agenda (MAG) vast. In de MAG staan de opgaven en doelstellingen voor de komende jaren. De gemeente Katwijk stuurt met de MAG op het bereiken van maatschappelijke effecten. Met het databoek heeft de gemeente Katwijk een geheel nieuw middel om de ambities
vast te leggen, te kunnen monitoren en (bij)sturen