Hart Voor Katwijk wil meer tijd voor aanvraag leerlingenvervoer

Created with Sketch.

Hart Voor Katwijk wil meer tijd voor aanvraag leerlingenvervoer

Ouders wiens kinderen komend schooljaar 2020-2021 (weer) gebruik willen maken van het leerlingenvervoer hebben onlangs een brief ontvangen van de gemeente, waarin hen gevraagd wordt de aanvraag vóór 1 mei 2020 in te dienen.

Wat Hart Voor Katwijk betreft is deze datum in de huidige situatie niet meer haalbaar en zou moeten worden verschoven.

Alle scholen zijn op dit moment gesloten en hebben hun mankracht en tijd nodig om alles in goede banen te leiden. Daarnaast moeten zij ook schoolverklaringen afgeven aan ouders wiens kind een aanvraag voor de vergoeding van leerlingenvervoer wil indienen. Voor zo’n verklaring is eerst een gesprek met de ouders/verzorgers nodig. Een onbegonnen zaak in deze tijd waarbij het thuisonderwijs en de begeleiding van leerlingen en leerkrachten prioriteit hebben. Dat is ook één van de redenen waarom het ministerie van Onderwijs inmiddels de inschrijvins/aanmeldingstermijn van alle onderwijs heeft opgeschort.

Mede daarom zou ook de aanvraagtermijn voor het leerlingenvervoer bij de gemeente verlengt moeten worden. Hart Voor Katwijk heeft het college vragen gesteld over deze situatie. Ze vragen niet alleen om verlenging van het termijn maar ook om met scholen en de vervoerder te overleggen wanneer de situatie langer aanhoud. Ook ziet HVK graag dat aanvragen die in de komende periode te laat, onvolledig of anderszins niet volgens de geldende voorwaarden ingediend worden als gevolg van de huidige maatregelen, met meer coulance te behandelen.