Gemeenteraad vergadert via een videoverbinding

Created with Sketch.

Gemeenteraad vergadert via een videoverbinding

Vanwege de maatregelen om verspreiding van het coronavirus te voorkomen zal de gemeenteraad met ingang van 16 april via een videoverbinding vergaderen. De raadsleden komen niet meer naar het gemeentehuis. Publiek kan ook niet meer aanwezig zijn in de raadzaal. Alle vergaderingen worden uitgezonden en inwoners kunnen hun spreekrecht zo normaal mogelijk uitoefenen. De gemeenteraad behandelt alleen zaken die strikt nodig zijn en neemt besluiten die helpen de samenleving zo normaal mogelijk te laten doorgaan.

De gemeenteraad zal via een videoverbinding vergaderen, waardoor de raadsleden thuis kunnen blijven. Het aantal raadsleden is te groot om in de raadzaal anderhalve meter afstand van elkaar te houden. In de vergadering zullen de raadsleden niet in debat gaan, maar alleen besluiten nemen. De debatten worden eerder gevoerd, in de commissievergaderingen. Deze vinden ook via een videoverbinding plaats. Inwoners die in de commissievergadering het woord willen voeren kunnen ook via een videoverbinding aanwezig zijn. Aanmelding 48 uur voor aanvang is wel verplicht. Na aanmelding krijgen inwoners uitleg over de videoverbinding en eventueel krijgen zij een alternatief om gebruik te maken van hun spreekrecht.