Plan Nieuwe Belbus ambitieus maar haalbaar

Created with Sketch.

Plan Nieuwe Belbus ambitieus maar haalbaar

Gevoel speelt een rol rondom de plannen van de “nieuwe Belbus”. Dat bleek afgelopen donderdag duidelijk tijdens de behandeling in de raadsvergadering. Maar niet alleen bij het college en gemeenteraad, vooral ook bij de oud-gebruikers van de Belbus. “Het “vroeger was het beter” en “alles veranderd zomaar en we gaan er niet op vooruit” is daarop misschien van op toepassing. Gevoel. Maar we hebben er wel mee te maken en we moeten daar iets mee doen. Want een slecht gevoel over nieuwe plannen zorgt bij voorbaat voor een 1-0 achterstand voor dat plan”, aldus Leon Krijgsman tijdens zijn betoog in de raadzaal.

Katwijk rijdt, Katwijk rijdt mee en Katwijk fietst. Het klinkt allemaal heel sportief en vol beweging; het plan voor een nieuwe lokale vervoersvoorziening. Maar bij de oudere doelgroep horen wij nog steeds “Maar de belbus dan?”.
Hart Voor Katwijk probeert dit plan dan ook aan deze mensen uit te leggen als ‘de nieuwe belbus’. ‘What’s in a name?’, zul je zeggen. In dit geval een heleboel. We merken minder weerstand en in ieder geval meer interesse.
En daar ligt, volgens HVK, dan ook een belangrijke taak. Communicatie, uitleg en duidelijkheid. We leven in een maatschappij vol afkortingen en Engelse termen die een heleboel mensen als vanzelfsprekend aannemen. Maar een heleboel mensen ook niet. Wees daarom duidelijk.

In eerste instantie stond Hart Voor Katwijk sceptisch tegenover het plan. Met name door het feit dat de afhankelijkheid van vrijwilligers in dit plan zo groot is. Dat wordt nog wat. We weten allemaal dat vrijwilligers tegenwoordig niet makkelijk te vinden zijn, vrijwilligerswerk niet vrijblijvend is en dat continuïteit – vooral voor dit vervoer – belangrijk is. Lukt dat met vrijwilligers? De continuïteit van voldoende inzetbare mensen moet toch op de een of andere manier geborgd worden. De gebruiker mag er van uit kunnen gaan dat er vervoer beschikbaar is.

Waar gaat het nu om? Het met een afgesproken budget aanbieden van lokaal vervoer aan mensen die dat nodig hebben. Wat wil de klant? Betaalbaar van A naar B. En weer terug. Even simpel geschetst. Wat is verder belangrijk? Continuïteit.

Inmiddels heeft de wethouder ons voordeel van de twijfel gekregen.
Als dit plan wordt geïmplementeerd, eerst in kleinschalige vorm maar wel daarnaast aangevuld met de regiotaxi. Dan is de continuïteit gewaarborgd.

Ook onze twijfel rondom vrijwilligers is afgenomen. Met name door bijvoorbeeld de situatie in de Zwanenburg. Waar een aantal mensen spontaan vroegen of zij ook als vrijwilliger konden werken om zo mensen van en naar de Zwanenburg te rijden.
Voor wat betreft de discussies die er zijn geweest over reanimatie, over VOG, over klantvriendelijkheid en meer: Er zijn vandaaq de dag – juist ook voor vrijwilligers – standaard voorwaarden en eisen. Zeker voor dit soort vrijwilligerswerk.

De gemeenteraad moet nu niet op de stoel gaan zitten en alles tot in detail regelen. Dat is haar taak niet. Het neigt dan zelfs naar een wantrouwende houding tegenover de sociaal ondernemer die het plan uit moet gaan voeren.

Hart Voor Katwijk heeft wel bij de wethouder er op aangedrongen een weloverwogen keuze te maken wat betreft de sociaal ondernemer. Affiniteit met de doelgroep is belangrijk. Misschien wel belangrijker dan het al beschikken over een grote organisatie al dan niet met vrijwilligers. Al met al willen wij dit plan een serieuze kans geven en zien we die kansen ook. Een nieuwe belbus die in Katwijk rijdt.