Mogelijke nachtsluiting Huisartsenpost Voorhout. HVK stelt vragen

Created with Sketch.

Mogelijke nachtsluiting Huisartsenpost Voorhout. HVK stelt vragen

Afgelopen week verscheen het bericht in de media dat de huisartstenpost in Voorhout wellicht in de toekomst ‘s-nachts gesloten blijft. Een centrale post in Leiderdorp zal de regio in de nacht moeten gaan bedienen. Hart Voor Katwijk heeft over deze ontwikkelingen schriftelijke vragen gesteld aan het college.

 1. Is het college op de hoogte van de plannen van de samenwerkende huisartsenpost (HAP)?
 2. Zo ja, waarom is de gemeenteraad nog niet op de hoogte gebracht van deze plannen?
 3. Is het college het met de fractie eens dat de huisartsenpost in Voorhout een belangrijke zorgfunctie vervuld voor de gemeente Katwijk?
 4. Is het college voornemens om in gesprek te gaan met de HAP over deze nachtelijke sluiting?
 5. Komt de zorg voor Katwijk in gevaar als de huisartsenpost verplaatst zal worden naar Leiderdorp?
 6. Kan het college aangeven dat de verplichte aanrijdtijd van 30 minuten gehaald kan worden?
 7. Zo ja, is er ook rekening gehouden met eventuele wegwerkzaamheden op de route, zoals bijvoorbeeld de N206?
 8. Is er bij het college bekend of de HAP heeft nagedacht over alternatieve locaties zoals het LUMC of het Alrijne ziekenhuis in Leiden, waarvan de aanrijdroutes veel korter zijn?
 9. Is het college het met Hart Voor Katwijk eens dat de nieuwe, verderop gelegen huisartsenpost in Leiderdorp voor burgers een overweging kan zijn om niet met problemen naar de nachtelijke post te rijden, en zo mogelijk risico’s ontstaan voor de gezondheid?
 10. Heeft de nachtelijke sluiting financiële gevolgen voor de gemeente Katwijk?
 11. Voldoet de verplaatsing van de huisartsenpost volgens het college aan de Regiovisie?