Beleid Woningverhuur in Katwijk

Created with Sketch.

Beleid Woningverhuur in Katwijk

Binnen de gemeente spelen er veel problemen omtrent wonen en verhuur van woningen. Binnenkort praat de gemeenteraad over de woonagenda en o.a. deze week over de prestatie-afspraken met Dunavie omtrent huren. 

Problemen/bespreekpunten die er momenteel zijn; woningsplitsen, Bed en Breakfast, Verhuur tweede woning (aan o.a. toeristen), onderverhuur van zomerhuisjes (in Katwijk van oudsher een heel gebruikelijk principe ), nieuwbouw op project locatie Valkenburg en woningvoorraad voor milieu (laag / midden / hoog segment) koopwoningen.

Er spelen zoveel dingen dat je die niet met 1 simpele motie kan oplossen. Er dient integraal gekeken te worden naar het wonen in het geheel.  Dit gaan we ook doen in de woonagenda. Het CDA was een beetje vroeg door tijdens de Algemene beschouwingen maar 1 optie voor te leggen aan de gemeenteraad.  Natuurlijk kun je daar voor gaan maar het is beter een wel afgewogen afweging te maken over de maatregelen die je wil toepassen.

Wij zijn inmiddels op de hoogte gebracht van de verkoop van woningen aan buitenlanders. Enkele voorbeelden hebben we gezien aan de Buitensluisstraat.
Gelukkig is het nog niet zo erg als in Amsterdam, waar complete woonwijken worden overgekocht, maar het is en blijft zorgwekkend en des te belangrijker het is om hier goed naar kijken. We moeten daarbij natuurlijk de democratie en het economisch belang niet vergeten.

Een voorbeeld vanuit de motie voor zelfbewoning; Als ouders beslissen dat ze voor hun kinderen een woning kopen dan kan dit al voor veel problemen zorgen als er een zelfbewoningsplicht is. We moeten dus goed kijken welke regels we kunnen opstellen om te zorgen dat beleggers niet alles opkopen maar ook zorg dragen dat we we het niet zo ingewikkeld gaan maken dat er straks geen huis meer te verkopen is.
Ook de afspraken met Dunavie over verhuur van woningen waarbij via Woningnet veel mensen uit de regio in Katwijk komen wonen en eigen inwoners geen kans maken of over de prijzen van de woningen en wachtlijsten moet worden bekeken. Het hangt allemaal samen. De wethouder was het gelukkig ook met ons eens dat we een pakket aan maatregelen kunnen nemen en dat je dit niet met 1 simpele optie moet doen zoals het CDA dit deed. 

Wij gaan graag in gesprek en laten ons graag informeren over de mogelijkheden op het hele vlak van wonen, verhuur, verkoop en onderverhuur. Wij zijn van mening dat je eerst de juiste informatie moet hebben om dan in overleg de juiste afspraken met elkaar te maken.