Moties Hart Voor Katwijk aangenomen

Created with Sketch.

Moties Hart Voor Katwijk aangenomen

Tijdens de Algemene Beschouwingen heeft Hart Voor Katwijk twee moties ingediend rondom afval:

  1. De openingstijden van de gemeentelijke milieustraat te verruimen, waarbij er met spoed gekeken dient te worden naar coalitieopdracht voor minimaal 1 avondopenstelling.
  2. Onderzoek te doen naar het toepassen van volmelders in ondergrondse containers en gebruik van Big Belly Systeem.

De eerste motie werd mede ondertekend door CDA, Durf, VVD, Fractie Smits en ChristenUnie. Bij stemming was Fractie Smits toch ineens tegen. De rest van de gemeenteraad stemde voor.

De tweede motie werd ook mede namens Fractie Smits en SGP ingediend. Ook hier trok Fractie Smits haar steun in. Verder stemden VVD, CDA en ChristenUnie tegen. Met 17 stemmen voor werd de motie aangenomen.