Algemene beschouwingen 2019

Created with Sketch.

Algemene beschouwingen 2019

Fractievoorzitter Gijsbert Schrijvers nam als laatste het woord tijdens de eerste termijn van de Algemene Beschouwingen:

Inleiding

Beste voorzitter, leden van de gemeenteraad en college. Wij zijn blij dat deze keer niet zo veel zaken  in beton gegoten  lijken te zitten. Er is meer overleg tussen de partijen en het college begint zowaar moderner te worden met de Facebook livestreams. Een goede ontwikkeling om de burger meer  bij de politiek te betrekken. Toch lijken deze  positieve  dingen soms onder te sneeuwen door  de keuzes die we als raad  hebben gemaakt of in de aankomende tijd moeten gaan maken. Hart Voor Katwijk voelt dan ook een nieuwe “Scherp aan de wind” opkomen. 

Financieel beleid

Voorzitter, Hart Voor Katwijk heeft  het vorige raadsperiode al gezegd en ook deze periode moeten we concluderen dat er te vaak voor Sinterklaas gespeeld wordt. . Er sijpelt veel te veel geld weg, voornamelijk door  onderzoekjes hier en daar. Het cultuurcentrum bijvoorbeeld.  Hoeveel geld hebben we daar wel niet aan uit gegeven. Onderzoek na onderzoek. 

In de vorige algemene beschouwingen constateerde we  het al: De reserves van de gemeente worden te pas en te onpas aangesproken. Kijk alleen al naar wat er vanaf begin 2019  uit de Algemene reserves is onttrokken. Bijna 3 miljoen. In de begroting blijft het  resultaat redelijk gelijk tot 2023. Wij vragen ons af of dat wel reëel is.We moeten hier echt anders mee omgaan!  Ook als het gaat om garantstellingen.  Hart Voor Katwijk wil dit een halt toeroepen. 

Het is goed dat we nu anders kijken naar het MIP. De nieuwe meetmethode waar Hart Voor Katwijk al jaren geleden op doelde, de SSK ramingen, lijken een beter beeld te geven op de kosten. Wel wil Hart Voor Katwijk  benadrukken zorgvuldig om te gaan met burgerparticipatie. Participatie zet enorme druk op de wijzigingen in de MIP en  de prijsstijgingen in de bouw. Kijk naar de Rijnstraat. We hopen dat burgerparticipatie meegenomen kan worden in de SSK ramingen. Daarnaast maken we ons ook  zorgen om de BSI. In 2018 stelden  we al voor het voordeel niet terug alleen te storten in de Algemene Reserves maar ook in de BSI. We kregen geen steun. Toch zijn we van mening dat deze BSI van cruciaal belang is voor toekomstige voorstellen in de omgevingsvisie. Beetje mosterd na de maaltijd maar we zijn blij dat er een voorstel komt om de opbrengsten van de verkoop van het vastgoed terug te laten stromen in de BSI. Het college heeft het licht gezien. 

We zijn als raad samen met het college verantwoordelijk voor een goed financieel beleid. Als we het geld niet hebben, kunnen we het ook niet uitgeven. Wij vinden  dat we de gemeente zich meer als een zakelijke partij moet gaan gedragen. Als er geen geld is om te verbouwen, dan zal een bedrijf wachten tot het financieel beter gaat of activiteiten bedenken om nieuwe geldstromen aan te boren. 

Gemeentehuis Verbouwen

Daarmee doelt Hart Voor Katwijk op de verbouwing van het Gemeentehuis. Natuurlijk gaan we minder lasten krijgen door de huur van het Heerenhuys op te zeggen. Maar voorzitter, De hoge kosten voor deze verbouwing hadden echt onnodig geweest als deze raad had geluisterd naar de voorstellen van Hart Voor Katwijk. Thuiswerken is de gouden standaard aan het worden. Veel gemeentes maar ook veel grote internationale bedrijven, maken inmiddels gebruik van deze mogelijkheden. Deze mogelijkheden wilde het college niet onderzoeken en de raad zag hier ook niets in. 

Nu de kosten voor de verbouwing opeens tegenvallen hoor je iedereen in dit huis verbouwereerd schreeuwen. Een normale onderneming had deze keuzes nooit gemaakt!

De Afvalrace

Voorzitter, de gemeenteraad is in de vorige raadsperiode al begonnen met een nieuw afvalbeleid. Onze inwoners moeten het afval beter gaan scheiden. Nu meer dan 2 jaar verder zien we nog steeds geen effectieve resultaten. De afvalstoffen heffing gaat omhoog met 7,4%. Dit komt voornamelijk door de landelijke heffing voor de verwerking van het grof vuil. Het afval inzamelen + horen we nergens meer en de gemeente lijkt op dit gebied eerder meer bezig met onderzoekjes in de wijken dan echte stappen te nemen. 

De timing van de laatste proef in de wijken vindt Hart Voor Katwijk ook ronduit slecht. Wie heeft er verzonnen om een proef in de zomervakantie te houden? De cijfers zijn dan toch nooit representatief? Katwijkers zitten in die tijd op de camping of aan de Côte d’Azur. Waarom kijkt het college niet naar het laaghangend fruit aan de bomen.  Volgens Hart Voor Katwijk zijn er grote Quick Wins te maken. We noemen een aantal voorbeelden om het college op weg te helpen:

  • De openingstijden van de milieustraat verruimen. Veel mensen zijn overdag aan het werk en in het weekend biedt de gemeente maar een klein tijdslot. 
  • Mensen gaan pas scheiden als het ze wat op kan leveren. Waarom belonen we mensen niet met een korting op de afvalheffing als ze goed scheiden.  
  • Vorig jaar vroegen we de wethouder al te kijken naar het Big Belly systeem, wat in Leiden inmiddels een groot succes is en waarbij de vuilwagens enorm veel besparen op brandstof doordat ze minder hoeven te rijden. 
  • Nog steeds hebben we geen volmelders in de containers. Hoevaak ik geen berichten in Fixi voorbij zie komen over volle containers en afval naast de containers. Hiermee kunnen we eenvoudig grote stappen maken.

Vervoer

Dan het vervoer. Terwijl hier een aantal partijen zich druk maken over een nachtbus, lijken we het vervoer voor Ouderen en hulpbehoevenden te vergeten.

Hoe vaak Hart Voor Katwijk al Schriftelijke vragen heeft gesteld over de problemen rondom het leerlingenvervoer. Het lijkt er met de nieuwe vervoerder nog slechter aan toe te gaan dan voorheen. Wij maken ons echt serieus zorgen. Zeker als blijkt dat, voorafgaand aan de gunning, de nieuwe vervoerder niet aan de eisen kon voldoen. Hoe is dit in een samenwerkingsverband mogelijk?

Voorzitter het is toch  op zijn zachts gezegd krom te noemen dat mensen die geheel vrijwillig, zonder enige indicatie, gebruik  maken van bijzonder onderwijs elke dag op kosten van de gemeenschap met een taxi worden opgehaald en naar en van Gouda worden gereden omdat ze religieus onderwijs willen en dat de mindervalide mensen zo in de steek gelaten worden? En waarom Gouda, er is dichterbij huis ook voldoende bijzonder onderwijs! We hebben hier een motie voor. 

Maatschappij en zorg

Voorzitter, de algemene beschouwingen voelen soms aan als “ De Roast van het  College”. Op sommige punten klopt dat misschien wel maar niet bij alles.

Neem nu wethouder van Starkenburg. Een wethouder naar het Hart van Hart Voor Katwijk. Zonder deze wethouder hadden we nooit grote stappen op gebied van LHBTi emancipatie kunnen zetten.Deze wethouder is zichtbaar in de maatschappij. Voorzitter ondanks de genoemde punten omtrent afval en leerlingen vervoer, worden we hier blij van. Deze wethouder komt uit het onderwijs , dus in die context heeft ze van ons wel een plakplaatje verdiend. 

We vragen de wethouder wel om goed grip te houden op de kosten uit het sociaal Domein. Ruim 36% van het gemeenschapsgeld gaat op aan de zorg. (als de we de overheids inkomsten niet meenemen zelfs 45%). Dit is en blijft moeilijk, dat begrijpen we, zeker als we veel dingen in samenwerkingsverband moeten oplossen. Toch hopen we met de nieuwe voorstellen voor Toegang tot hulp en ondersteuning er meer op de preventieve kant kan worden gezeten. Daar zullen we de kosten kunnen drukken. 

Infrastructuur

Voorzitter waar we momenteel minder blij van worden is de discussie omtrent de N206. Laten we het simpel houden zodat ook de mensen thuis het kunnen begrijpen. De provincie is eigenaar van de grond. Wij als gemeente niet. Wij kunnen ook niet bepalen wat een woningeigenaar met zijn achtertuin doet. De enige handvatten die we hebben zijn de toetsingen van de vergunningsaanvraag. We zijn blij dat er gekeken kan worden naar alternatieven maar laten we geen loze beloftes doen aan onze burgers.  Nu lijkt het net of de gemeente Katwijk dit allemaal wel even kan tegenhouden. Dat is niet zo, en dat moeten we ook duidelijker communiceren.

Conclusie

Voorzitter, de komende tijd heeft het college, maar ook de raad nog veel te doen. Hart voor Katwijk heeft net al wat constructieve voorstellen gedaan. We moeten scherp blijven en bezuinigen. Dit betekent dan ook dat Hart Voor Katwijk er nog meer op toe gaat zien dat er geen onnodige voorstellen worden gedaan in de gemeenteraad. Wij zullen er vandaag ongetwijfeld ook wel weer een paar voorbij zien komen. 

Voorzitter zoals de slogan zegt: We moeten naar een Katwijk om door te geven. Niet naar een schuld om door te geven. Dit heeft consequenties voor alle burgers, verenigingen en stichtingen. Maar als het vorige college van CDA , SGP en CU niet had gestrooid met geld, dan hebben we deze ellende niet gehad! Ik hoop dat de kiezer dat ook in het achterhoofd houdt bij de volgende verkiezingen. Wij houden ons aan onze eigen belofte, want Hart Voor Katwijk denkt wel aan uw portemonnee!