Hart Voor Katwijk tegen onteigening

Created with Sketch.

Hart Voor Katwijk tegen onteigening

Ook als het niet anders kan zijn wij tegen onteigening. Het is net zo’n totalitair en anti liberaal instrument van de overheid als de wet voorkeursrecht gemeente. Weet u wat u mensen aandoet met al die onzekerheid over hun bezit? Bezit is een van de ankers, het geeft vastigheid aan je plek in de maatschappij. We noemden het ook in ons verkiezingsprogramma, bezit is heilig.

Met deze tekst vroeg Hart Voor Katwijk tijdens de raadsvergadering van 26 september jl. de partijen die met het opstarten van de onteigeningsprocedure in wilden stemmen, nogmaals goed na te denken over kun keuze.

Het gaat hier om onteigening van onroerende zaken en rechten Klei Oost Zuid tussen de Kloosterschuurlaan en Trappenberglaan in Rijnsburg. Met een aantal bewoners is er bijna overeenkomst. Met 1 bewoner lopen de gesprekken wat stroever. Volgens de wethouder duurt dat nu erg lang. Reden om de onteigeningsprocedure op te starten.

Alleen Hart Voor Katwijk, Fractie Smits en VVD stemden tegen het raadsbesluit. Alle andere partijen hadden mooie, emotionele woorden en snapten dat het verschrikkelijk moet zijn voor de bewoners. Het is het zwaarste middel dat er is en dat moet eigenlijk niet ingezet worden. Het CDA wil de menselijke waardigheid volgen maar stemt vervolgens in met onteigening. D66 spreekt over een “een hele koude douche” voor de mensen wie het betreft (wij zeggen MOKERSLAG…) maar steunde het besluit van het college wel.
Wat ons betreft zijn dit loze woorden, zonder enige inhoud. Het is makkelijk om te zeggen dat je begrijpt wat er aan de hand is en dat een dergelijke procedure met terughoudendheid moet worden ingezet. Zeggen menselijk te zijn is één ding. Er naar handelen een ander. Het wordt dan al snel gebakken lucht.

Hart Voor Katwijk is tegen onteigening. Het huis; de leefomgeving, het THUIS, de veiligheid en geborgenheid van mensen is één van de belangrijkste zaken in het leven. Daar mag je als gemeente niet – ook niet na lang overleg – aankomen. Dan duurt het overleg maar wat langer. Dan moet de gemeente maar wat meer water bij de wijn doen. Dan blijf je praten met je burgers tot je er uit komt. Maar van spullen van mensen blijf je af.

Helaas stond de meerderheid van de Katwijkse gemeenteraad achter het besluit om de onteigeningsprocedure toch op te starten. Wat ons betreft een besluit met een zwart randje.