Hart Voor Katwijk teleurgesteld in Provincie omtrent N206

Created with Sketch.

Hart Voor Katwijk teleurgesteld in Provincie omtrent N206

Donderdag 19 september j.l. heeft er een informatieve sessie plaats gevonden i.v.m. de tijdelijke N206, waarin de gemeente Katwijk, Boskalis en de Provincie de plannen konden toelichten. Iedereen is het er over eens dat vernieuwing van de huidige N206 nodig is. Het huidige probleem dat speelt is echter de tijdelijke weg die aangelegd moet worden. Er zijn daarvoor 2 opties: De Noordkant of de Zuidkant, waarbij de provincie inzet op een weg aan de noordelijke kant van de huidige N206.
De burgerzaal van de gemeente zat vol met verontruste omwonenden, schoolleiding, Veilig verkeer Nederland en leden van diverse verenigingen. Hart Voor Katwijk kijkt met een dubbel gevoel terug op deze avond.

Burgers hoop geven

Het is belangrijk te weten dat de grond m.b.t. tot de N206 en het naastgelegen fietspad / park eigendom zijn van de provincie. In dat opzicht staat de gemeenteraad hier buitenspel wat betreft de invulling van dit gebied. Waar de raad wél verantwoordelijk voor is heeft betrekking op de vergunningen die nodig zijn om het gebied aan te pakken. Op dit moment lijkt het net of de gemeenteraad de tijdelijke N206 aan de noordkant kan tegenhouden. Dit klopt dus niet. De redenen die de gemeenteraad kan aanvoeren om de vergunning van de tijdelijke N206 te blokkeren zijn vaste regels omtrent de PIP (provinciaal inpassingsplan), omgevingsindicatoren zoals bijzondere gebieden (scholen, bejaardentehuizen etc.) Als aan alle voorwaarden voldaan is dan MOET de gemeente de vergunning afgeven. Daar zit mogelijk nog hoop om de noordelijke weg te blokkeren. Wat deze gemeenteraad moet zien te voorkomen is dat we de burgers valse hoop geven. Door de informatieve sessie van donderdag lijkt het alsof de gemeente de plannen tegen kan houden.

Een provincie met de hakken in het zand

Aan het einde van de commissievergadering kwam de vraag hoe de provincie tegen eventuele verplaatsing aankijkt naar de zuidkant. Daarop kwam er een kort en bot antwoord: “Als er voorstellen komen die eventuele kosten zullen besparen dan willen we hier naar kijken. Vooralsnog zien wij deze niet en blijven wij bij de aanvraag voor een tijdelijke N206 aan de noordkant.” Dit was een flinke domper die avond waarna ook vele Valkenburgers de zaal hebben verlaten. De provincie zal niet meewerken zo lijkt het.

Wat nu?

Hart Voor Katwijk kan op dit moment nog geen standpunt kan innemen. De zuidkant zou niet mogelijk zijn i.v.m. de percelen die er zouden staan. In het plan van KSV komt echter naar voren dat deze ruimte er wel is. De extra kosten zijn geschat op 10 miljoen maar nergens is een onderbouwing te vinden waar deze kosten vandaan komen. Het combineren van vergunningen voor een snelfietspad en de verplaatsing van de N206 lijkt niet geheel integer. Daarnaast zijn er nog vragen of de provincie wel zo dicht op de huizen, scholen en ouderenwoningen mag gaan bouwen. Er zijn plekken waar de afstand tot bebouwing nog net aan 20 meter.

Hart Voor Katwijk ziet natuurlijk de voordelen in de aanleg van een tijdelijke N206 aan de zuidkant en is dan ook van mening dat er goed gekeken moet worden naar de kaders van het PIP de combinatie van de vergunningen van het snelfietspad en de zogenaamde opstakels aan de zuidkant.

Hart voor Katwijk kijkt graag integraal naar de veranderingen. En vindt dan ook dat we de wethouder moeten oproepen om deze vergunningsaanvraag dan ook heel goed na te kijken. Als de provincie dwars kan liggen, dan kan de gemeente dit ook!

Hart Voor Katwijk stuurt dan ook graag op:

  • Onderzoek naar de vergunningsaanvraag
  • Toetsing van het PIP
  • Toetsing van de Tom (Die nooit is uitgevoerd)
  • Verkeersveiligheid voor Katwijk, voornamelijk de fietsers
  • Een eventuele speciale procedure bij Scholen, huizen en Ouderenwoningen m.b.t vergunning
  • Onderzoek naar de kosten voor bebouwing aan de Zuid kant.

Wel willen we de burgers meegeven dat onze partij veel kan doen maar als de vergunning in orde is dan kan de raad vrij weinig meer doen dan deze vergunning verlenen. Zo is de wet nu eenmaal. Nu is dus de kans om onderzoek te doen. Laten we die kans oppakken!