College is olifant in muzikale porseleinkast!

Created with Sketch.

College is olifant in muzikale porseleinkast!

Forse bezuinigingen of ombuigingen, het is maar hoe je het noemt. 

Maar onbegrip bij de fractie van Hart Voor Katwijk over de “olifant-in-een-porseleinkast”-manier waarop het Katwijkse college van CDA, ChristenUnie, GemeenteBelangen en SGP menen te moeten bezuinigen.

Hart Voor Katwijk ziet door het hoge uitgaven patroon van dit en vorige colleges dat nu wéér de rekening aan de inwoners wordt gepresenteerd.

En vanavond spreken we over de rekening die de muziekschool krijgt.

Het protest in de hal van ons gemeentehuis, ondanks de regen bómvol met muzikanten en het grote aantal insprekers en het versturen aan de raad van diverse mails laten zien dat de olifant écht dwars door de kast denderde!

Het vergt te veel denk ik om op élke mail en inspreker apart in te gaan, daarvoor is de tijd tekort, maar onze fractie heeft elk verhaal zeer ter harte genomen.

Ik noem er een paar onderdelen uit: 

“Meer muziek in de klas” wordt juist opgezet en onze gemeente is daar nu trekker in de regio van.

De fanfare korpsen kunnen niet op zo’n diverse manier opleiden.

Muziek is voor elke leeftijd en op de Muziekschool is volop lesmogelijkheid, en zijn er cursussen of ensembles om samen te musiceren.

Muziek is, en dat bewijzen diverse wetenschappelijke studies, gezond!En wat te denken van de 4 euro 85 cent per burger die een inspreker noemde als oplossing voor het begrotingsgat.

Hoe bestaat het dat nog geen half jaar geleden alles uit diezelfde kast werd getrokken om een samenwerking tussen bibliotheek en muziekschool te krijgen, in een nieuw gebouw, met een budget van 11 miljoen euro.

Immers, de toekomst leek verzekerd. En nu is er onzekerheid over de toekomst, want wat gaan leerlingen doen als ze niet meer hun lesprogramma op dit niveau kunnen afronden?

En het fysieke gebouw van de Muziekschool op de Zeeweg, is een onderliggende reden soms dat er al een koper is gevonden voor het gebouw gedurende de plannenmakerij voor een kennis- en cultuurcentrum?

Voorzitter, ik heb me indertijd sterk gemaakt voor het behoud van Visserijonderwijs in Katwijk, dat doe ik nu namens onze fractie voor het Muziekonderwijs.

De fractie van Hart Voor Katwijk kan niet instemmen met de sluiting van de muziekschool en wil dat u met andere voorstellen komt om uw uitgaven drift achteraf te financieren.

En wat is nu de geloofwaardigheid van dit college, om na jaren muziekschool en bibliotheek aan het lijntje te hebben gehouden, ze op deze manier gewoonweg af te serveren.

Zo ga je, óók in tijden van bezuinigingen, niet met je burgers om.

Om met een opmerking van een briefschrijver te eindigen: Er zit geen muziek in dit college!