Katwijks college draait evenementen de nek om!

Created with Sketch.

Katwijks college draait evenementen de nek om!

“Met het mogelijke besluit om dit jaar te korten op subsidies heeft de gemeente Katwijk veel kwaad bloed gezaaid. Hiermee worden populaire evenementen gewoon de nek om gedraaid”,  aldus de fractie van oppositiepartij Hart Voor Katwijk.

“Dat er op zaken bezuinigd moet worden is duidelijk maar het rigoreus hakken in het toegezegde subsidiebedrag, zó kort op de evenementen is gewoon onfatsoenlijk. Wat dat betreft mist het college elk gevoel en binding met de bevolking en de organisaties.” Zo verwoordt Leon Krijgsman zijn ongenoegen en verbazing over de bijzondere plannen van het college.

Evenementen in Katwijk staan al jaren ter discussie. De overheid vraagt steeds meer inzet van de –  vaak vrijwillige – organisaties. De wetgeving wordt aangescherpt, ook op lokaal niveau. Dat brengt steeds meer kosten met zich mee. Door nu ad hoc duizenden euro’s te willen korten op de subsidies neem je als gemeente de evenementen maar ook de vrijwillers absoluut niet serieus. Niet gek toch dat mensen dan gaan zeggen; Gemeente organiseer het dan lekker zelf maar!?

De organisaties zelf geven aan nauwelijks overleg met de gemeente te hebben gehad. De plannen kwamen bij hen rauw op het dak vallen. Uiteindelijk betekent minder geld minder mogelijkheden. Of dat gratis evenementen zullen kunnen  gaan verdwijnen door entrée te moeten gaan heffen.

In ons verkiezingsprogramma stellen wij: ‘We moeten op een juiste manier met elkaar samenwerken in plaats van de evenementenorganisaties (met boetes en het intrekken van vergunningen) tegenwerken zoals afgelopen periode.’

Daar maken we ons nog steeds hard voor maar er moet blijkbaar nog een heleboel gebeuren om dat in de praktijk voor elkaar te krijgen.