Hart Voor Katwijk blijft van mening: Ambtsgebed hoort niet in raadsvergadering

Created with Sketch.

Hart Voor Katwijk blijft van mening: Ambtsgebed hoort niet in raadsvergadering

In de raadsvergadering van donderdag 9 mei jl. heeft Hart Voor Katwijk gepleit om het ambtsgebed uit de officiële raadsvergadering te halen. Met name scheiding van kerk en staat en het verplichtend karakter om bij het gebed aanwezig te zijn was voor de seculiere partij reden voor dit voorstel. VVD en KiesKatwijk waren voornemens dit voorstel te steunen. D66, GemeenteBelangen en Fractie Smits reageerden lafjes en zeiden ‘niks te hebben’ met het ambtsgebed maar het prima te vinden dat het uitgesproken wordt. De Christelijke partijen kwamen al meteen met het verweer dat het gebed niet in strijd was met de scheiding kerk en staat. De uitspraken van minister Ollongren en recente gebeurtenissen in andere gemeenten (waaronder Tholen, waar het gebed wél uit de vergadering is gehaald) werden weggewuifd of anders geïnterpreteerd.

In de verhitte discussie die ontstond werd het uiteindelijk duidelijk dat – ondanks dat het gebed ná opening en vóór sluiting van de vergadering plaatsvindt en dus een onderdeel is van de vergadering – het voor raadsleden niet verplicht is aanwezig te zijn. Voor Hart Voor Katwijk was dat uiteindelijk de reden om het voorstel in te trekken. De mening van de partij is echter daarmee niet veranderd.

“Het blijft iets dat niet thuishoort in de vergadering van een onafhankelijke overheid”, aldus Leon Krijgsman die namens de partij het voorstel indiende.

“De minister is wat ons betreft duidelijk in haar standpunt. Zij onderstreept de eerdere uitspraken van haar voorganger Remkes, die toen stelde: ‘Het ambtsgebed is, naar mijn mening, wel in overeenstemming met het beginsel van scheiding kerk en staat wanneer het voorafgaand aan de opening van de vergadering wordt uitgesproken en direct na de sluiting van de vergadering.’ Dat het nu gegooid wordt op dat aanwezigheid bij het gebed niet verplicht is, doet niets af aan deze stelling.”

Hart Voor Katwijk gaat zich beraden wat de actie gaat worden met betrekking tot de aanwezigheid bij het uitspreken van het gebed. Na afloop van de vergadering op 9 mei, nog voor het uitspreken van het dankwoord, verlieten de fractieleden van Hart Voor Katwijk en VVD de raadzaal.