Alle minder-valide toiletten garage Boulevard nu echt open op zondag

Created with Sketch.

Alle minder-valide toiletten garage Boulevard nu echt open op zondag

Raadslid Leon Krijgsman heeft schriftelijke vragen gesteld, toen bleek dat de uitvoering van de motie om de minder-valide toiletten bij de entrees van de parkeergarage aan de boulevard ook op zondag te openen, niet juist werd uitgevoerd.
Van de in totaal 3 beschikbare toiletten was er slechts 1 geopend.
In de beantwoording blijkt dat de toiletten nu allemaal op zondag geopend zullen zijn.
Het college reageert dat van maandag tot en met zaterdag alle toilettengroepen, inclusief het minder-validentoilet, in de drie hoofdentrees tussen 8.30 en 18.00 uur voor een ieder toegankelijk zijn. Buiten deze tijden en op zondag alleen voor gebruikers van de parkeervoorziening.

Inmiddels heeft het college besloten invulling te geven aan de motie door de firma Huschka opdracht te geven de toegangsdeuren op zondag om 08:30 uur te openen en om 17:00 uur te sluiten. De openstelling op zondag kan hiermee direct ingaan.
Na de periode van zes maanden waarbinnen de pilot wordt uitgevoerd, vindt er een evaluatie plaats.