Hart Voor Katwijk stelt vragen over openstelling mindervalide-toiletten Boulevard

Created with Sketch.

Hart Voor Katwijk stelt vragen over openstelling mindervalide-toiletten Boulevard

In de raadsvergadering van 28 maart 2019 is unaniem de Motie openbaar toegankelijke
mindervalidetoiletten op zondag aangenomen. Hiermee werd door alle partijen de noodzaak aangegeven dat de mindervalidetoiletten bij de entrees van de parkeergarage aan de Boulevard ook op zondag toegankelijk moeten zijn.

Op zondag 7 april werd de proef op de som genomen. Echter bleek dat er van de 3 aanwezige toiletten, bij 3 verschillende entrees, er slechts 1 geopend was. Het toilet bij de entree t.h.v. de Voorstraat was toegankelijk. De andere twee waren gesloten.
Hart Voor Katwijk kan zich niet aan de indruk onttrekken dat dit half werk is. Raadslid Leon Krijgsman wilde via mondelinge vragen in de raadsvergadering van 11 april jl uitleg en duidelijkheid. De vragen werden echter niet toegestaan. Vandaar dat de vragen nu schriftelijk bij het college zijn ingediend:

1. Er is op 3 entreelocaties van de parkeergarage aan de Boulevard een aangepast toilet. Waarom is er slechts 1 geopend voor gebruikers?

2. Bent u het met ons eens dat de motie openstelling van alle beschikbare toiletten behelst en deze zodanig dus ook geopend zouden mogen zijn? Zo nee, waarom niet?

3. Bent u van plan opdracht te geven alle aanwezige toiletten bij de entrees open te stellen? Zo ja, kan dit direct worden uitgevoerd. Zo nee, waarom niet?