2 april presentatie concept stedenbouwkundig plan locatie Valkenburg

Created with Sketch.

2 april presentatie concept stedenbouwkundig plan locatie Valkenburg

Op en rondom het terrein van voormalig Marinevliegkamp Valkenburg komt een nieuwe, energieneutrale woonwijk met maximaal 5.000 woningen, een werkpark, (commerciële) voorzieningen en recreatiemogelijkheden in een duurzame en groene leefomgeving. De plannen worden per deelgebied uitgewerkt. Tijdens de eerste bijeenkomst in december vorig jaar, hebben wij gevraagd om uw ideeën voor de ontwikkeling van het startgebied voor Locatie Valkenburg met ons te delen. Tijdens deze 2e bijeenkomst in de Theaterhangaar op dinsdag 2 april, presenteert het ontwerpbureau het concept stedenbouwkundig plan voor het startgebied. Dit is een plan op hoofdlijnen. Ontvangst vanaf 19:00 uur.

Het concept plan beschrijft in grote lijnen waar de belangrijkste wegen en hoofdstraten, het groen en water zouden kunnen komen. Ook zijn er woonvlekken gedefinieerd. Het plan beschrijft echter niet de precieze ligging van straten en soorten woningen. Tijdens deze avond vertellen wij u hoe we om zijn gegaan met uw opmerkingen en suggesties.

Datum: dinsdag 2 april
Locatie: Theaterhangaar op voormalig Marinevliegkamp Valkenburg, theaterzaal en foyer
Programma:
19:00 uur Ontvangst met thee en koffie
19:20 uur Naar de theaterzaal
19:30 uur Welkom en stand van zaken
20:00 uur Presentatie conceptplan startgebied door ontwerpbureau
20:30 uur Mogelijkheid om in gesprek te gaan over het plan bij de thematafels in de foyer
21.30 uur Einde van de avond

Het startgebied ligt aan de noordzijde tegen de N206. In tien tot vijftien jaar komen hier 1000 tot 1500 woningen met maatschappelijke en commerciële voorzieningen plus aansluitingen op de Rijnlandroute en het Hoogwaardig Openbaar Vervoer-net.  Op basis van de Omgevingsvisie van de gemeente Katwijk en het Masterplan Locatie Valkenburg is een Nota van Uitgangspunten met randvoorwaarden en uitgangspunten gemaakt. De gemeenteraad heeft de nota vorig jaar vastgesteld.