Hart Voor Katwijk dient initiatief voorstel in om ambtsgebed buiten vergadering te houden

Created with Sketch.

Hart Voor Katwijk dient initiatief voorstel in om ambtsgebed buiten vergadering te houden

Scheiding van kerk en staat begint al in de raadzaal! Op dit moment is het ambtsgebed een onderdeel van de Katwijkse raadsvergadering. Wij pleiten ervoor dit uit de vergadering te halen.

“Geen burgemeester, wethouder of raadslid mag zich gedwongen voelen in de raadsvergadering het ambtsgebed uit te spreken of bij te wonen. Dat is in strijd met het beginsel van de scheiding van kerk en staat”, aldus minister Ollongren.

Door het opleggen van een verplichting van het ambtsgebed dan wel het bijwonen daarvan spreekt de staat zich tevens uit ten voordele van één bepaalde godsdienstige stroming.

Wij stellen in ons voorstel voor het ambtsgebed (en dankwoord) buiten de agenda van de raadsvergadering te organiseren. De tekst in de het Reglement van Orde zouden we dan ook als volgt aangepast willen zien:

“Voorafgaand aan de vergadering, is er de vrijblijvende mogelijkheid voor een ieder om, in een nader te bepalen ruimte, niet zijnde de raadzaal, het ambtsgebed bij te wonen.”

“Na het sluiten van de vergadering is er is er de vrijblijvende mogelijkheid voor een ieder om, in een nader te bepalen ruimte, niet zijnde de raadzaal, het dankwoord bij te wonen”.