Anita van Ginkel op lijst Provinciale Statenverkiezingen

Created with Sketch.

Anita van Ginkel op lijst Provinciale Statenverkiezingen

In een zitting van het centraal stembureau in Den Haag is besloten dat Lokale Partijen Zuid-Holland (LPZH) mee doet aan de Provinciale Statenverkiezingen onder lijstnummer 16. De partij Lokale Partijen Zuid-Holland (LPZH) bestaat uit meerdere, samenwerkende, lokale partijen in de provincie Zuid-Holland. Hart Voor Katwijk is de enige Katwijkse lokale partij die bij de oprichting betrokken is geweest en deelneemt aan de politieke samenwerking.

Als enige vrouw uit de Katwijkse gemeenteraad staat Anita van Ginkel op een lijst voor de komende provinciale verkiezingen. In totaal zijn er 13 lokale politieke partijen uit de provincie die de handen ineen slaan om ook op provinciaal niveau een lokale stem te kunnen laten horen.  Van Ginkel staat op lijst 16, nr 4.

   Geef een signaal, stem lokaal !

Waarom Lokale Partijen Zuid-Holland?
Deze lokale partijen willen meer zijn dan alleen lokale partijen. Zij zien dat veel onderwerpen die inwoners direct raken buiten de besluitvorming van de lokale gemeenteraad vallen.

De provincie bepaalt een aantal dingen voor de gemeenten. Zo maakt de provincie structuurplannen waarin staat waar gemeenten mogen bouwen, waar kantoren bijgebouwd mogen worden, en hoe de wegen lopen. De gemeenten moeten daar hun beleid op aanpassen. De provincie speelt bijvoorbeeld ook een grote rol bij herindelingen, zoals het samenvoegen van kleinere gemeenten tot een grote gemeente. Maar wordt daarbij wel genoeg geluisterd naar wat de mensen zelf willen?

Daarnaast bepaalt de provincie Zuid-Holland op welke plaatsen windmolens worden geplaatst. De problemen met GenX in het drinkwater, door o.a. lozingen van Chemours in Dordrecht, vraagt ook om actie vanuit de provincie.

 

Lees meer in het verkiezigingsprogramma van de LPZH