Christelijke partijen nog steeds tegen keuzevrijheid ondernemers

Created with Sketch.

Christelijke partijen nog steeds tegen keuzevrijheid ondernemers

Op donderdagavond 20 december stemden de drie Christelijke coalitiepartijen wederom tegen keuzevrijheid van ondernemers om zelf te mogen bepalen of ze op zondag open gaan of niet. Een motie, breed gesteund door de oppositie en coalitiepartij GB, haalde het niet door starre houding van de CDA, SGP en ChristenUnie. Nog steeds vinden zij hun opvatting van de zondag, geleid door religieuze motieven, de enige juiste opvatting . En daar mogen de ondernemers in onze gemeente het mee doen.

Deze partijen bleven maar hameren op dat zij het iedereen gunnen een ‘collectieve vrije dag’ te hebben. Het was duidelijk dat zij vonden dat dat voor iedereen dan wel de zondag moest zijn.

Aan de woorden van de andere partijen lijkt dit christelijk blok nog steeds geen boodschap te hebben. Er wordt gesproken over respect voor de mensen die de zondag als rustdag zien maar tegelijkertijd is het wederzijds respect voor mensen die hun week anders indelen ver te zoeken.

Hart Voor Katwijk is oprecht boos op deze kortzichtige visie van de coalitiepartijen. De motie, die een proef voor 12 maanden voorstelde voor de detailhandel , waarbij elke ondernemer zelf mag bepalen of hij op zondag open gaat, was een mooi gereedschap om voorzichtig te onderzoeken hoe de praktijk reageert op de zondagopenstelling. Juist dat onderzoek is belangrijk want maar al te vaak (en graag) gaan de heren politici op de stoel van de ondernemer zitten en pochen te weten hoe het allemaal ervaren wordt; “Niemand wil werken op zondag”, “Straks werken de ondernemers 7 dagen per week”, “De omzet wordt verdeeld, er komen geen extra klanten”. Maar het lef om een proef ook daadwerkelijk te starten ontbreekt.

Nu er vanuit Rijnsburg heel gemakkelijk een – ook op zondag geopende – nieuwe grote supermarkt te bereiken is, ontstaat er voor de ondernemers daar een ongelijke concurrentie. Door zondagopenstelling kunnen deze ondernemers op een eerlijke manier de concurrentie aangaan. Nu zien zij echter klanten verdwijnen naar de buurgemeenten en missen daardoor omzet. Hart Voor Katwijk vindt het ongelooflijk dat persoonlijke, religieuze opvattingen belangrijker gevonden worden dan de economische belangen in een hele gemeente. Dit geeft eens te meer aan dat staat en kerk echt gescheiden moeten worden.

Toch houdt Hart Voor Katwijk hoop dat er binnen nu en een paar jaar een meerderheid te vinden is in de gemeenteraad voor de zondagopenstelling. Het duurt even maar we komen steeds dichterbij.