Hart Voor Katwijk neemt stelling; Geen voorrang meer voor statushouders

Created with Sketch.

Hart Voor Katwijk neemt stelling; Geen voorrang meer voor statushouders

Tijdens de Algemene Beschouwingen heeft Hart Voor Katwijk zich duidelijk uitgesproken over de voorrangsregeling die in Katwijk nog steeds wordt gehanteerd wanneer het gaat over het toewijzen van huurwoningen aan statushouders. De ingediende motie werd door slechts 1 andere partij (KiesKatwijk) gesteund waardoor deze verworpen werd.

De huurmarkt zit ook in Katwijk helemaal vast. Veel starters staan jarenlang op de wachtlijst voordat ze in aanmerking komen voor een woning. Naast alle urgente gevallen die voorrang krijgen, waarbij bij voorbeeld lichamelijke en geestelijke gezondheid in het spel is, voeren ook statushouders de druk op de wachtlijst op. Voorrang geven aan deze groep is echter niet meer verplicht. Door een wetswijziging in juli 2017, hebben alle Nederlandse gemeenten de mogelijkheid van de minister gekregen de voorrangsregeling voor statushouders te schrappen uit het beleid.

Hart Voor Katwijk luistert als enige partij naar de bevolking. Er is weinig draagvlak en begrip voor de voorrangsregeling. Het afschaffen van deze regeling is de enige oplossing. Niet, zoals andere partijen willen, het onderzoeken om te bekijken wat de mogelijkheden zijn. Daadkrachtig optreden in plaats van allerlei onderzoekjes.

In steeds meer Nederlandse gemeenten staat de voorrang ter discussie die asielzoekers met een verblijfsvergunning krijgen bij het zoeken naar een sociale huurwoning. Vier gemeenten zijn van plan hun beleid aan te passen.

Wanneer steeds meer gemeente er voor kiezen om de voorrangsregeling te laten vervallen, dan moet de regering wel na gaan denken over een andere oplossing en wordt de discussie daar gevoerd wat hij plaats hoort te vinden; in Den Haag.