College Katwijk adviseert raad: Geen nieuwe bieb in Noordzeepassage!

Created with Sketch.

College Katwijk adviseert raad: Geen nieuwe bieb in Noordzeepassage!

Eindelijk wordt men wakker! Hart Voor Katwijk roept het al vanaf het begin: Geen nieuwe bieb in de Noordzeepassage! Dat lijkt nu ook doorgedrongen tot het college.  Schelpendam is prima!

Vanavond is de besluitvormende vergadering van de gemeenteraad over het Kennis- en Cultuurcentrum. De beoogde locatie is de Noordzeepassage in Katwijk aan Zee. Vooruitlopend op de raadsvergadering heeft het college van de gemeente Katwijk vanmiddag de gemeenteraad geadviseerd geen KCC in de Noordzeepassage te vestigen.

In een brief legt het college uitvoerig uit welke risico’s er zijn. Die risico’s waren er altijd al, maar zijn de afgelopen twee weken toegenomen. Het sentiment binnen de Vereniging van Eigenaren van de Noordzeepassage is negatief. Ondanks uitvoerige gesprekken met betrokkenen en het aanreiken van tegemoetkomingen en handreikingen blijft dat beeld bestaan. Hierdoor wordt de kans op vertraging van het besluitvormingsproces steeds groter en neemt het gevaar toe dat dit kosten veroorzaakt die niet meer binnen het huidige budget kunnen worden opgevangen.

Het college neemt de geluiden van de omgeving serieus en ziet in dat dit risico’s met zich meebrengt voor de voortgang van het project. Om die reden heeft het college besloten de raad hierover op dit moment te informeren, zodat zij vanavond de meest actuele informatie heeft. De betrokken partijen, zoals bibliotheek Katwijk, K&O, muziekschool Katwijk, Katwijk Marketing en betrokken medewerkers zijn vanochtend geïnformeerd over het advies van het college.