Hart Voor Katwijk op werkbezoek voor ruiterpaden

Created with Sketch.

Hart Voor Katwijk op werkbezoek voor ruiterpaden

In februari is er door de Ruitergroep Katwijk een burgerinitiatief ingediend voor het realiseren van meer en betere ruiterpaden. Een beter ruiterpadennetwerk zal, volgens de groep, niet alleen goed zijn voor de beoefenaars van de sport maar ook de veiligheid vergroten en overlast verminderen.  Vanwege enkele formele gebreken aan het voorstel is met de fractievoorzitters afgesproken om het initiatief niet op formele gronden af te wijzen, maar op een andere manier aandacht te schenken aan het onderwerp.

Vanavond wordt er door afgevaardigden van de gemeenteraad, onder leiding van voorzitter Anita van Ginkel, een bezoek afgelegd aan diverse knel- en oversteekpunten van (ruiter)paden in de gemeente. Ze zullen tevens geïnformeerd worden door de Ruitergroep Katwijk. Voor een discussie met het college kan in een later stadium vanuit de raad het initiatief worden genomen.