Hart Voor Katwijk onderneemt nieuwe poging bewaakte fietsenstalling

Created with Sketch.

Hart Voor Katwijk onderneemt nieuwe poging bewaakte fietsenstalling

In de zomer van 2017 deed Hart Voor Katwijk al een eerste poging om de Boulevard te voorzien van een bewaakte fietsenstalling. Tijdens het zomerseizoen is er – vooral daar – de afgelopen jaren namelijk een grote toename van fietsendiefstallen. Voornamelijk elektrische fietsen zijn erg in trek bij de dieven. Daarnaast blijft het voor hulpdiensten soms moeilijk om het strand te bereiken door de vele fout geparkeerde fietsen op en rond de strand-afgangen. De motie voor een bewaakte fietsenstalling op de Boulevard werd vorig jaar door de raad afgewezen. Op 17 mei doet de partij een nieuwe poging om mogelijk deze zomer een bewaakte fietsenstalling te realiseren.

Proef

Het gaat Hart Voor Katwijk in eerste instantie om een proefperiode. De partij wil weten of er belangstelling is voor een bewaakte fietsenstalling en of er veel gebruik van gemaakt zal worden wanneer de gemeente deze dienst aanbiedt. Na de proef van 1 zomerseizoen wil de partij graag evalueren met de raad. Hart Voor Katwijk hoopt dat het autogebruik ook zal afnemen en meer mensen de fiets pakken. De evaluatie moet duidelijkheid geven of er gekeken kan worden naar een integrale oplossing voor de toekomst. Zo heeft Kies Katwijk eerder al gepleit voor een ondergrondse fietsenstalling. De proef moet uitwijzen of hier behoefte aan is.

Geen duidelijke locatie

In 2017 vonden veel partijen dat er een exacte locatie moest worden benoemd in de motie. Tevens zagen veel partijen er niet veel in om de zeereep te gebruiken als fietsenstalling. Hart Voor Katwijk heeft in de motie voor 17 mei een plek aangewezen op de parkeerplaats Noordduinen. Een gedeelte van de parkeerplaatsen zal worden afgezet voor de bewaakte fietsenstalling. De partij beseft dat niet iedere strandbezoeker gebruik zal maken van de bewaakte fietsenstalling aan de noordzijde als deze graag aan de zuidkant recreëren. De proef moet uitwijzen of mensen bereid zijn een stukje te lopen als de fiets veilig staat.

Win Win situatie

Hart Voor Katwijk gaat graag in zee met Biesieklette, een bedrijf dat gespecialiseerd is in bewaakte fietsenstallingen. Het bedrijf maakt gebruik van mensen die willen reïntegreren op de arbeidsmarkt. Dit betekent dat mensen die op dit moment een uitkering krijgen kunnen worden aangesteld als bewaker van de fietsenstalling met behoud van uitkering. Een zogenoemde ‘Return on investment’.  In het verleden heeft Biesieklette al veel mensen op deze manier aan een normale baan geholpen waardoor de uitkeringsgerechtigden van de gemeente zal dalen. Daarnaast werkt het bedrijf nauw samen met o.a. de MareGroep.

Geld

De Partij wil tijdens de proef de voorziening voor een bewaakte fietsenstalling gratis aanbieden. Dit betekent wel dat de gemeente zal moeten bijdragen aan de proef. In overleg met Biesieklette lijkt een bedrag van 25.000 euro op jaarbasis nodig te zijn om een bewaakte fietsenstalling te onderhouden. Daarnaast spelen ook materiaalkosten een rol. De gemeente kan in deze zelf ook materiaal aanbieden zoals hekken. Hart Voor Katwijk vindt deze kosten te rechtvaardigen. “Als er alleen al 1 medewerker uit het sociaal domein uitstroomt naar een normale baan dan heeft de gemeente Katwijk dit geld al bespaard op een uitkering” zo geeft Gijsbert Schrijvers aan.

De motie zal op 17 mei aan de raad worden aangeboden. De partij hoopt in samenwerking met andere partijen tot een goede oplossing te komen en deze zomer de strandgangers te kunnen voorzien van een veilige stalling voor fietsen.