Oproep aan alle inwoners: stem strategisch, maak ons morgen daadwerkelijk de grootste partij van Katwijk!

Created with Sketch.

Oproep aan alle inwoners: stem strategisch, maak ons morgen daadwerkelijk de grootste partij van Katwijk!

Als alle signalen juist zijn kunnen wij morgen de grootste partij in Katwijk worden. Dat zou een goede zaak zijn want de Katwijkse politiek zit muurvast. De verkiezingen gaan elke keer over dezelfde zaken.

Dit omdat gevestigde partijen die hier al jaren coalities vormen (ChristenUnie, SGP, CDA, VVD, GemeenteBelangen) een groot aantal problemen niet kunnen of willen oplossen. Slecht functioneren van deze partijen en een netwerk van belangen dat in Katwijk de dienst uitmaakt staat dit in de weg. Gedane verkiezingsbeloftes zijn direct na de verkiezingen vergeten. VVD-raadsleden spanden de kroon. Zij deden zelfs de afgelopen vier jaar bijna helemaal niets.

Voorbeelden:

  • Vijf jaar lang werden, door alle partijen inclusief de oppositie, plannen voor een nieuwe hoofdbibliotheek gemaakt, Hart Voor Katwijk stemde als enige partij consequent tegen. Wij willen behoud van de bestaande bibliotheek en meer steunpunten elders, terwijl andere partijen verder op zoek gaan naar een andere locatie en er vele miljoenen voor overhebben;
  • plannen voor ondertunneling N206 kwamen onder in een la terecht;
  • nog steeds te weinig stappen op het gebied van bereikbaarheid (Brouwerstraat, Hoofdstraat, Westerbaan, Hoorneslaan);
  • voorstel van Hart Voor Katwijk voor bewaakte fietsenstallingen werd weggestemd;
  • maar wel weer miljoenenoverschrijdingen bij vastgoedprojecten;
  • financiële reserves krompen met tientallen miljoenen;
  • met alle belastingverhogingen werd gewoon (ook door de VVD!) klakkeloos ingestemd.

 

Met partijen als KiesKatwijk en D66, die voor respectievelijk 93% en 96% het college van SGP-CDA-ChristenUnie steunden gaan we dit vastlopen ook niet veranderen. KiesKatwijk hoopt met het vrijwel letterlijk kopiëren van ons verkiezingsprogramma de huid nog te redden, maar de geloofwaardigheid is weg. Net als bij nieuwe partijen als “de Lokalen” of de politiek en werk onervaren scholieren/studenten partij “Durf” is het risico erg groot dat je stem verdwijnt doordat de kiesdeler door hen niet wordt gehaald.

De enige oplossing om de Katwijkse politiek in beweging te krijgen is morgen strategisch te stemmen en ons daadwerkelijk de grootste partij van Katwijk maken!
 Alleen zó krijgen nieuwe ideeën en nieuwe oplossingen, maar bovenal andere mensen of netwerken, een echte kans.

Hiermee voorkom je dat net als vier jaar geleden Hart Voor Katwijk, de grootste winnaar van de verkiezingen toen, zonder opgaaf van redenen genegeerd kon worden door SGP, ChristenUnie en CDA toen de rest van de politiek (mede door ruzies bij GemeenteBelangen) verder uiteenviel in kleine partijtjes en geen vuist kon maken.

Hart Voor Katwijk hield zich aan haar verkiezingsbeloftes. Onafhankelijk van wie dan ook. Geen landelijke partijsubsidies voor verkiezingscampagnes, geen sponsoring. Onze raadsleden zaten er niet voor het geld. Ze stortten geheel vrijwillig grote delen van hun raadsvergoeding (Katwijkse raadsleden krijgen € 1460,84 euro bruto per maand) in de clubkas. Ze zeiden belangeloos waarop het stond en met verstand van zaken. We waren niet alleen tijdens de verkiezingen actief, maar vier jaar lang. Gemotiveerd, energiek en altijd bewust dat je een andermans geld uitgeeft.

De kandidatenlijst waarop u woensdag kunt stemmen is sterk! Er staan geen nep-kandidaten op (mensen die stemmen binnenhalen voor een partij maar nóóit raadslid willen worden of zich terugtrekken als ze verkozen worden. Hun kiezers bedrogen achterlatend).
Stem op een serieuze, goed georganiseerde partij met goede standpunten en onafhankelijk denkende mensen, die zich hielden aan wat ze de inwoners 4 jaar geleden beloofden. Maak Hart Voor Katwijk nú de grootste partij anders blijven veel problemen weer hetzelfde als vier jaar terug!

 

Stem 21 maart Hart Voor Katwijk.

 

Namens fractie, bestuur en leden,

 Anita van Ginkel
Lijsttrekker