Stellingen uit de Katwijksche Post, Rijnsburger en Valkenburger

Created with Sketch.

Stellingen uit de Katwijksche Post, Rijnsburger en Valkenburger

Een duidelijk overzicht van onze standpunten op de stellingen die de afgelopen periode in de media zijn geplaatst.

 

Katwijk gaat proefdraaien met zondagopening van winkels in het zomerseizoen.
EENS, 
maar het gaat niet ver genoeg.
In ons verkiezingsprogramma staat het volgende: “Ondernemers mogen zelf bepalen wanneer zij open zijn. Ook op zondag. De lokale overheid moet zich daar – vanuit welke visie of overtuiging dan ook – niet mee bemoeien.”
Veel plaatselijke ondernemers zien hun klanten op zondag in Leiden, Noordwijk of Oegstgeest inkopen doen en vinden het jammer dat zij die dag in Katwijk, Rijnsburg en Valkenburg niet open mogen. Het is hun persoonlijke of commerciële afweging immers om open te zijn of dicht, niet die van een overheid.
Stem Hart Voor Katwijk dan hoeft dezelfde stelling niet om de vier jaar door de Katwijksche Post geplaatst te worden.

Noordzeepassage is de beste plek voor een nieuwe bibliotheek
ONEENS, 
een nieuwe bibliotheek is niet nodig. De locatie aan de Schelpendam in Katwijk aan Zee is prima.
Deze kan opgeknapt worden voor een fractie van de huidige 11 miljoen euro die door een groot aantal partijen in de gemeenteraad voor nieuwbouw is uitgetrokken.
Samen met steunpunten op diverse plekken in de kernen, kan de bibliotheek haar veelal ouder wordende doelgroep anno 2018 goed bedienen.
De bibliotheek is een basisvoorziening die verspreid in de hele gemeente op goed toegankelijke plaatsen bereikbaar moet zijn voor jong en vooral oud.

Betaald parkeren en handhaving op zondag wordt ingevoerd
EENS, 
Hart Voor Katwijk wil 1 parkeerbeleid op alle dagen van de week. Dus of alle dagen gratis parkeren of álle dagen van de week betaald parkeren, met een mogelijke verlaging voor de Katwijkse burger/vergunninghouder vanwege meeropbrengsten op zondagen.
Hart Voor Katwijk heeft in de gemeenteraad voorstellen gedaan om op zondag betaald parkeren in te voeren én ook te controleren op fout parkeren. Het CDA wilde daar nooit aan.
Nog een maand tot de verkiezingen neemt het CDA plots een ander standpunt in en steunt ineens ons idee van betaald parkeren op zondag. Hoe ongeloofwaardig. Het CDA kon dit al járen lang gewoon doen, een grote raadsmeerderheid was voor.
Het CDA voelt nattigheid: de gemeentekas is inmiddels leeg en de kiezer moet gepaaid worden.
Het grote kiezersbedrog is begonnen. Kiezer trap er niet in!

Afval scheiden oké, maar wel zonder de rolcontainers
ONEENS, 
Rijnsburgers en Valkenburgers hechten veel waarde aan de ondergrondse afvalbakken. Dit is alleen niet in elke kern van de gemeente mogelijk. In bepaalde wijken zijn rolcontainers de enige oplossing, terwijl in andere wijken ondergrondse afvalinzameling gewoon beter werkt.
Hart Voor Katwijk vindt dat álle mogelijkheden onderzocht moeten worden. Systemen die burgers belonen om goed hun afval te scheiden hebben onze voorkeur.
In de gemeenteraad kreeg Gijsbert Schrijvers, raadslid van Hart Voor Katwijk, dan ook een luid applaus bij zijn voorstel over “omgekeerd inzamelen”: Mensen die goed afval scheiden krijgen dan bijvoorbeeld aan het eind van het jaar een bedrag teruggestort. Mensen die niet goed afval scheiden zullen dan bijbetalen.
Met een goed afvalregistratie systeem kan dat. Ondergrondse afvalbakken kunnen dit met een simpele aanpassing registreren.
Weer een voorstel van Hart Voor Katwijk waarbij er geluisterd is naar de inwoners van Rijnsburg en Valkenburg.

Groen is belangrijk, maar woningbouw gaat voor
ONEENS, 
Katwijk is vol! Katwijk verandert langzaam in een betondorp waarbij de duidelijke grenzen met Leiden en Wassenaar steeds kleiner worden. “Leiden aan Zee” doemt op. Hart Voor Katwijk wil meer groen in onze wijken en rondom onze gemeente groene buffers behouden.

Hoe dit te bereiken?
1. Alleen nog maar bouwen voor onze eigen inwoners.
2. Aanpassen wachtlijstensysteem Woningwet. Dit systeem is goed voor inwoners uit andere gemeentes, die krijgen soms eerder een woning in Katwijk dan onze eigen burgers. Katwijkers staan te lang op de wachtlijst.
3. Hart voor Katwijk blijft inzetten op 3000 woningen op voormalig vliegveld Valkenburg. De geplande 5000 woningen bouwen we immers voor de regio. Buurgemeenten moeten zelf maar meer bouwen.
4. Een ambitieus programma om onze wijken verder te vergroenen. Dus meer bomen en struiken, minder oude bomen omzagen en ruimte maken voor nieuwe parkjes. Het project “De Bloem” in Rijnsburg is een goed voorbeeld.

Alleen voor betere thuiszorg, mag lokale belasting omhoog
ONEENS, 
Hart Voor Katwijk vindt dat de thuiszorg een goede signalerende functie heeft. Met teruglopen van de overheidsbijdrage op zorg moet er worden bezuinigd. Belangrijk is dat de gemeente de kosten goed in de gaten blijft houden.
Het probleem zit niet bij medewerkers van de thuiszorg, deze werken in sommige gevallen al bijna voor een hongerloontje. Veel geld verdwijnt in managementlagen van de thuiszorgorganisaties. Steeds vaker huren ze jonge goedkope studentes in en ontslaan de oudere goede hulpen. Ook zijn er zorgorganisaties die investeren in vastgoedprojecten. Daar is het geld niet voor!
Hart Voor Katwijk wil dus alleen nog zaken doen met innovatieve bedrijven die ook zorg uitvoeren met hun hart.
Lokale belastingverhoging is nergens voor nodig, gewoon minder uitgeven aan prestige projecten zoals de bibliotheek lost al veel op in de meerjarenbegroting voor de zorg.

In het nieuwe college moet een niet-christelijke partij
EENS
Hart Voor Katwijk is voor de totale scheiding kerk en staat. De staat bemoeit zich niet met de kerk, de kerk niet met de staat. Hierdoor voorkom je dat een kleine meerderheid dominante religieuze opvattingen kan opleggen aan andere burgers. Dit gebeurt nu wel in Katwijk. Een niet-christelijke partij in het college kan dit bijsturen.

In 2014 kwam Hart Voor Katwijk als grote winnaar in één keer met drie zetels in de gemeenteraad. Maar de coalitieonderhandelingen gingen tussen CDA, SGP, ChristenUnie én GemeenteBelangen. Er wás dus de mogelijkheid om een niet-christelijke partij in het nieuwe college te krijgen.

Na het uiteenvallen van GemeenteBelangen (ruzie over wie wethouder mocht worden) wilden de drie christelijke partijen (CDA, SGP en ChristenUnie) alleen met elkaar verder. Hart Voor Katwijk werd genegeerd zonder opgave van redenen.

Stem 21 maart met je hart. Stem HART VOOR KATWIJK LIJST 5