Stelling 4: Afval scheiden oké, maar wel zonder de rolcontainers.

Created with Sketch.

Stelling 4: Afval scheiden oké, maar wel zonder de rolcontainers.

De Katwijksche Post plaatst in verkiezingstijd een aantal stellingen en vraagt de mening van de politieke partijen die meedoen aan de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart. De vierde stelling is: Afval scheiden oké, maar wel zonder de rolcontainers. Hart Voor Katwijk is het hiermee oneens.

Rijnsburgers en Valkenburgers hechten veel waarde aan de ondergrondse afvalbakken.
Dit is alleen niet in elke kern van de gemeente mogelijk.
In bepaalde wijken zijn rolcontainers de enige oplossing, terwijl in andere wijken ondergrondse afvalinzameling gewoon beter werkt.

Hart Voor Katwijk vindt dat álle mogelijkheden onderzocht moeten worden.
Systemen die burgers belonen om goed hun afval te scheiden hebben onze voorkeur.

In de gemeenteraad kreeg Gijsbert Schrijvers, raadslid van Hart Voor Katwijk, dan ook een luid applaus bij zijn voorstel over “omgekeerd inzamelen”:
Mensen die goed afval scheiden krijgen dan bijvoorbeeld aan het eind van het jaar een bedrag teruggestort. Mensen die niet goed afval scheiden zullen dan bijbetalen.
Met een goed afvalregistratie systeem kan dat. Ondergrondse afvalbakken kunnen dit met een simpele aanpassing registreren.

Weer een voorstel van Hart Voor Katwijk waarbij er geluisterd is naar de inwoners van Rijnsburg en Valkenburg.

Stem 21 maart Hart Voor Katwijk LIJST 5.