Flyeren in Rijnsburg ondanks de kou warm ontvangen

Created with Sketch.

Flyeren in Rijnsburg ondanks de kou warm ontvangen

ZEGGEN WAAR HET OP STAAT

Hart Voor Katwijk is vier jaar geleden door bezorgde burgers opgericht en met 3 zetels nieuw in de raad gekomen om de lokale politiek van Katwijk, Rijnsburg en Valkenburg wakker te schudden. Door de ruzie en uiteenvallen van GemeenteBelangen om wie de wethouder mocht worden werden wij al snel de grootste oppositiepartij.

Door de SGP, ChristenUnie en CDA coalitie zijn miljoenen euro’s uitgegeven aan prestige projecten (zoals een beoogd nieuwe bibliotheek van 11 miljoen in Katwijk aan Zee) ten koste van o.a. veiligheid, bereikbaarheid, onderhoud aan wijken en vooral de zorg. De gemeentelijke reserves zijn verdampt. Nog steeds wordt meer gebouwd dan voor onze eigen inwoners nodig is, ook Rijnsburg is langzamerhand wel vol. Katwijk aan Zee stond bij deze coalitie centraal, Rijnsburg en Valkenburg hingen erbij. Zo was dat na de fusie ons burgers niet voorgesteld.

Het bestaande partijkartel vervlochten met netwerken die hier tientallen jaren de dienst uitmaken staan modernisering en het oplossen van veel problemen in de weg. Tijd voor nieuwe impulsen met nieuwe onafhankelijk oordelende mensen.

Hart Voor Katwijk wil een gemeente die niet zomaar doet waar zij zin in heeft, zonder serieus te luisteren en te kijken naar de inwoners. Elke kern verdient aandacht en niemand moet het gevoel hebben te worden vergeten.

De afgelopen vier jaar hebben wij ons ook hard voor de Rijnsburgse belangen ingezet, een paar voorbeelden:

↗ serieuze voorstellen voor de Rijnsburgse afvalinzameling
↗ inzet voor de supermarkten die op zondag open willen
↗ verkeersproblematiek rondom Oegstgeesterweg en de Brouwerstraat
↗ aandacht en inzet voor de bewoners van de Bankijkerweg

Dat gaan we de komende vier jaar ook doen! Wij zijn dus niet alleen actief wanneer er verkiezingen zijn. Steun onze raadsleden en vrijwilligers en hun enthousiaste inzet.

Maak ook Rijnsburg weer ván en vóór iedereen. Help ons om de komende vier jaar dit verder in daden om te kunnen zetten en stem op 21 maart op één van onze kandidaten van LIJST 5.