Bibliotheek helaas nog steeds niet van tafel

Created with Sketch.

Bibliotheek helaas nog steeds niet van tafel

Donderdagavond 15 februari leek het er even op dat er een einde zou komen aan het bibliotheekproject. De ChristenUnie had weer gevraagd om een commissie te houden over de inrichting van de bibliotheek en de muziekschool. Tijdens de commissie werd al snel duidelijk dat er niet veel nieuwe vragen waren en veranderde de discussie in een politiek debat met meer aandacht voor de verkiezingen. Hart Voor Katwijk was kort van stof. Er was niet veel meer te zeggen dan: Hart Voor Katwijk was tegen, is tegen en zal dan ook niet instemmen met het voorstel.

Onbegrijpelijk

De fractie van Hart Voor Katwijk blijft het onbegrijpelijk vinden dat dit project nog steeds op tafel ligt. Er is overduidelijk geen draagvlak bij de burgers voor een bibliotheek in de Noordzeepassage! Vanaf dag 1 heeft Hart Voor Katwijk al aangegeven dat ze liever zien dat de bibliotheek op de Schelpendam blijft. Het is een prima locatie en er is veel meer oppervlakte dan de Noordzeepassage biedt. Toch hielden de coalitiepartijen voet bij stuk toen er moties werden ingediend om te stoppen met het plan.

StemWijzer

Alle partijen hebben de StemWijzer ingevoerd. Echter bij bepaalde standpunten komt de burger bedrogen uit. Zo krijg je bij de SGP bij een “nee-antwoord” op de bibliotheek en een extra punt bij deze partij omdat ze aangeven dat ze tegen deze bibliotheek te zijn. Ook de ChristenUnie is niet voor deze locatie. Mensen die de StemWijzer invullen kunnen dan ook wel eens bedrogen uitkomen ná de verkiezingen!

Motie Hart Voor Katwijk

Voor Hart Voor Katwijk was het de aanleiding hierom een motie in te dienen. Ook KiesKatwijk deed hetzelfde, maar die betrof alleen het stoppen met het project Noordzeepassage. Hart Voor Katwijk wil een stap verder gaan door het college te verzoeken om de Schelpendam op te knappen en te renoveren en dus geheel af te zien van een bibliotheek van 11 miljoen in het centrum. Met de motie van KiesKatwijk moet er opnieuw gezocht worden naar een locatie in het centrum. Met die van Hart Voor Katwijk niet.

De moties haalden het beide niet door de tegenstemmen van de coalitiepartijen.
Hart Voor Katwijk hoopt dan ook dat er na de verkiezingen een verschuiving plaatsvindt waardoor er alsnog een streep door het plan gehaald kan worden. Stem daarom 21 maart Hart Voor Katwijk, lijst 5.