Drukke agenda met belangrijke punten

Created with Sketch.

Drukke agenda met belangrijke punten

Met nog twee raadsvergaderingen te gaan, deze donderdag een propvolle en belangrijke agenda.
We spreken over de plannen van het college over een nieuwe Bibliotheek/Muziekschool in Katwijk Zee. Wat Hart Voor Katwijk trekken we hier de stekker uit nu ook ChristenUnie heeft aangegeven veel bezwaren te hebben tegen deze locatie. Beter ten halve gekeerd….

Ook praten we over de herhuisvesting van RTV Katwijk, het voorstel is dat de omroep in gaat wonen bij Uitgeverij Verhagen (die van de KP o.a.). We praten over de door het college gewenste uitbreiding van de personeelsformatie (Hart Voor Katwijk ziet die noodzaak niet).

Tot slot, en heel belangrijk voor de toekomst van Katwijk praten we in de raad over de Inrichtingsvisie Locatie Valkenburg. De raden van Wassenaar en Katwijk hebben gezamenlijk hieraan gewerkt. Inwoners kunnen inspreken vanavond, de omwonenden hebben hier al een uitnodiging voor gekregen.

Integrale Ruimtelijke Verkenning gebied tussen Katwijk en Wasssenaar is hieronder in te zien:
https://katwijk.raadsinformatie.nl/document/6183717/1/9__Bijlage_1_Integrale_Ruimtelijke_Verkenning_gebied_tussen_Katwijk_en_Wasssenaar_%281115413%29