Hart Voor Katwijk verbaasd over keuze ‘Vitale sportverenigingen’

Created with Sketch.

Hart Voor Katwijk verbaasd over keuze ‘Vitale sportverenigingen’

Afgelopen donderdag 1 februari werd er door de gemeenteraad een besluit genomen over de voortgang van de pilot ‘Vitale sportverenigingen’. Dit project werd 2 jaar geleden in het leven geroepen om mensen met een lage drempel tot de arbeidsmarkt weer mogelijkheden te geven op werk. Er werden dagprogramma’s voor hen georganiseerd  op het gebied van sport, bewegen, welzijn, zorg en dagbesteding met als doel ontmoeten en verbinden.

In de oordeelsvormende sessie was een groot deel van raad niet tevreden over het functioneren van de de vitale sportverenigingen. Alleen D66 was erg positief over het programma. Hart Voor Katwijk heeft kritisch gereageerd over het onttrekken van 50.000 euro uit het potje WMO. Hart Voor Katwijk vindt dat dit geld bedoeld is voor de zorg die al onder grote druk staat. Daarnaast was het de bedoeling dat de verenigingen na 2 jaar het project zonder steun van de gemeente zouden voortzetten. Dit is niet gelukt.

Hart Voor Katwijk is verbaasd dat deze pilot na 2 jaar amper resultaten heeft geboekt. Zo zijn er maar 2 mensen doorgestroomd naar werk en ook neemt het aantal deelnemers af. Toch vraagt de wethouder om een jaarlijkse subsidie van 80.000 euro waarvan 50.000 euro uit het potje voor de zorg moet komen.

Hart Voor Katwijk heeft als enige partij tegen deze subsidie gestemd. De pilot is mislukt. Soms moet je als raad een besluit durven nemen. Hoewel de raad veel kritiek had heeft ze toch ingestemd met de subsidie. CDA en VVD wilden dit project ook stoppen maar stemden toch voor!

Hart Voor Katwijk is al jaren verbaasd over de gemakzucht waarin deze raad keer op keer belastinggeld van de burger uitgeeft.