Hart Voor Katwijk: Blijf parkeeroverlast melden!

Created with Sketch.

Hart Voor Katwijk: Blijf parkeeroverlast melden!

Afgelopen maand heeft het college van B&W antwoord gegeven op de schriftelijke vragen omtrent het parkeergedrag van o.a. kerkbezoekers op zondag. Veel bewoners in Katwijk ervaren hinder van foutparkeerders op zondag. Omdat er vanuit de gemeente geen controle en handhaving plaatsvindt op zondag, ligt deze taak bij de politie.

Ondanks eerdere maatregelen van het college is het probleem niet verholpen. Afgelopen maand heeft het college maar 1 klacht ontvangen over het fout parkeren op zondag. Dat vinden wij niet vreemd aangezien mensen die eerder een klacht hebben ingediend dit niet wekelijks opnieuw doen. Maar dat betekent niet dat het probleem verholpen is.

Doe opnieuw melding
Om toch de aandacht te krijgen die dit probleem verdiend, zijn er registraties nodig binnen het gemeentesysteem. Hart Voor Katwijk roept bewoners de last ondervinden van fout-parkeerders op om de klachten nogmaals te melden. Dit kan via de website van de gemeente:  Meld Parkeeroverlast   Mocht u daar niet uit komen dan helpen wij u graag.

Alleen wanneer iedereen opnieuw laat weten dat er nog steeds problemen zijn kunnen wij deze problemen aan de kaak stellen bij het college.