CDA prominent ziet Katwijk als bouwput

Created with Sketch.

CDA prominent ziet Katwijk als bouwput

CDA Eerste Kamerlid Eelco Brinkman zegt het volgende in het LD: 

“La­ten we om te be­gin­nen Val­ken­burg ver­sneld tot ont­wik­ke­ling bren­gen. Dan kun­nen we onze bouw­op­ga­ve voor de ko­men­de tijd daar con­cen­tre­ren. Dan zul je zien dat de ver­hou­din­gen in de re­gio met­een een stuk ont­span­ne­ner wor­den.

Brink­man – niet voor niets was hij ja­ren­lang voor­zit­ter van de Ne­der­land­se bouw­lob­by – weet nog wel meer leu­ke plek­ken om flink te gaan bou­wen.

 

Kat­wijk heeft die prach­ti­ge par­keer­ga­ra­ge ge­bouwd, ver­scho­len in de dui­nen. Maar aan de an­de­re kant van de Uit­wa­te­ring ligt die vre­se­lij­ke par­keer­plaats. Waar­om zou­den we daar geen nieuw ha­ven­stad­je bou­wen? En als we toch be­zig zijn: La­ten we nou eens zor­gen voor goed open­baar ver­voer naar de kust. Dat komt ten goe­de aan de hele re­gio.”

Is het CDA Katwijk nog te vertrouwen of worden we uitgeleverd aan Leiden? Als het de wereld in slingeren van dergelijke uitspraken de nieuwe manier van “verbinding zoeken” is van het CDA, dan kunnen we nog wat verwachten de komende periode.

Steun Hart Voor Katwijk tegen dit soort politieke ideeën en word lid!

 

I