Het College langs de “Hart Voor Katwijk-meetlat

Het College langs de “Hart Voor Katwijk-meetlat

 

Tijdens de algemene beschouwingen, 2 november 2017, sprak fractievoorzitter Anita van Ginkel, de volgende tekst uit:

Voorzitter,
vijf jaar geleden kwamen in Katwijk verschillende mensen bij elkaar die een politieke partij, Hart voor Katwijk, hebben opgericht. Zij wilden de Katwijkse politiek een impuls geven door nieuwe ideeën aan te dragen en nieuwe mensen in de politiek te introduceren.
Mensen die nog geen deel uitmaken van het netwerk van belangen dat tot de dag van vandaag de dienst uitmaakt. Een netwerk wat ervoor zorgt dat de mening van een groot aantal Katwijkers niet wordt gehoord.

Hart Voor Katwijk wilde een tegenstem geven aan mensen die het niet eens zijn met het volbouwen van Katwijk, met het ouderen- en het financiële beleid. Een partij die ervoor wil zorgen dat de overheid op een verantwoorde manier omgaat met “ons” belastinggeld.
Een overheid die zuinig is.

Die nieuwe mensen kwamen er, voorzitter. De verkiezingen brachten ons drie raadszetels en we gingen aan de slag. We bleven niet aan de zijlijn staan.
Zeker niet toen er een coalitie werd gevormd zonder vertegenwoordiging van het seculiere deel van de Katwijkse kiezer. Dit motiveerde ons nog meer om zaken bloot te leggen en alternatieven voor ander beleid aan te dragen.

Nee met een reden
Het is nu de tijd om de balans op te maken na vier jaar CDA-ChristenUnie-SGP coalitie.
We waren de afgelopen jaren duidelijk in onze stem.
Tegenstanders van Hart Voor Katwijk zeggen graag dat wij een “nee-partij” zijn. Dit is allesbehalve juist. Hart Voor Katwijk stemt per definitie niet tegen. Maar Hart Voor Katwijk wil een betrouwbare partij zijn die nee zegt wanneer dat aan onze kiezers is beloofd.
Dus inderdaad, voorzitter, wij stemmen nee als dat in ons verkiezingsprogramma staat:

Nee, omdat Hart Voor Katwijk geen compleet nieuw zwembad wil en al helemaal niet eentje zonder het 50-meter bad.
We zien nu al dat de exploitatie misschien een extra probleem gaat worden door de verhogingen voor o.a. voor de zwem- en poloclub. Kunt u een inschatting geven van de verhogingen en van de huurprijzen? Als dat nu niet kan, wanneer dan wel?

Nee, omdat Hart Voor Katwijk geen centrale bibliotheek wil met alles op één plek in Katwijk aan Zee. Dit besluit kost minstens 11,6 miljoen euro en toch heeft de coalitie (met hulp van een aantal  oppositiepartijen) dit besluit genomen.

We stemden nee, omdat Hart Voor Katwijk geen 5000 woningen wil op het voormalig vliegveld Valkenburg.
We blijven wél bij dit standpunt en draaien op dit punt niet zoals andere partijen.
Vorig jaar bij de Algemene Beschouwingen hebben we een motie aangehouden die samenwerking beoogde met Wassenaar op dit dossier, de wethouder zegde immers de samenwerking toe. Dit jaar dienen we ter ondersteuning hiervan er gezamenlijk één in met de raad van die gemeente.

We stemmen nee, omdat Hart Voor Katwijk geen verhoging van de hondenbelasting wil. We willen juist afschaffing en daartoe dienen we samen met GemeenteBelangen we een amendement in.

Nee, voorzitter, omdat Hart Voor Katwijk geen rotondes wil vervangen door verkeerslichten voor het belachelijke bedrag van 35 miljoen euro voor een R-net busverbinding. Het college ging daarin mee met de provincie, praktisch gezien zonder protest.
Hart Voor Katwijk wil al jaren een hoofdstation voor de bussen langs de N206; de Zeeweg laten zoals hij is; en het Vuurbaakplein verfraaien. Het burgerinitiatief “Katwijk Smart Village” heeft zeker onze steun.
We spreken er volgend week, 9 november, verder over.

En een nee, omdat Hart Voor Katwijk de reserves van 100 miljoen euro niet wilde opmaken! We vinden dat deze miljoenen terug had gemoeten naar de inwoners.

Onze meetlat
Voor onze fractie is het Verkiezingsprogramma de meetlat. Het was en is namelijk een duidelijk programma met daarin de volgende speerpunten die natuurlijk volgens ons in strijd zijn met deze begroting:

Ja, Hart Voor Katwijk wil een zuinigere overheid door minder taken en minder grote projecten te willen uitvoeren.
Daaronder valt dus ook ons pleidooi voor Het Nieuwe Werken, het thuiswerken, en het pleidooi om te stoppen met de LEAN manier van werken wat zorgt voor stress en spanning bij de ambtenaren.
Vorige week spraken we over een nieuwe personeelsformatie van 47 fte, dit naar aanleiding van het Cultuurrapport waarin het ging over de spanning op de werkvloer.
Wij gaan niet akkoord met extra geld en extra personeel op dit moment.

Ja, Hart Voor Katwijk wil een duurzame overheid met een eigen verantwoordelijkheid van de inwoners.

Ja, Hart Voor Katwijk wil graag die 11 miljoen euro voor de nieuwe bibliotheek voor andere doeleinden gebruiken, zoals voor huishoudelijke hulp, armoedebeleid en jeugdzorg.
We kregen eergisteren zelfs te horen dat er een tekort van dik 5 ton op de Jeugdhulp is in 2017 oplopend naar 2 miljoen. Voor de WMO wordt in 2018 een tekort van 1 miljoen verwacht.
Hoe kunnen wij de begroting vandaag goedkeuren als dit, overigens na alle waarschuwingen van de wethouder, pas nú naar boven komt?!

Ja, Hart Voor Katwijk wil decentrale bibliotheken die goed door ouderen bereikt kunnen worden en waar boeken op digitale reservering afgehaald kunnen worden.
Uit landelijk onderzoek blijkt daarnaast dat bibliotheekbezoek steeds verder afneemt.

Ja, Hart Voor Katwijk heeft zich 4 jaar ingezet voor de ondernemers, én niet alleen in verkiezingstijd.
We luisterden naar de ondernemers op en rond het Emmaplein en het Andreasplein, winkeliers in de Hoftuin die op zondag open willen en naar ondernemers die al zes jaar op een vergunning tot uitbreiding wachten.

Ja, Hart Voor Katwijk wil de Westerbaan nog steeds doortrekken, de Cantineweg is open, dat is een feit, maar de aanleg naar de Meeuwenlaan is nog steeds niet bereikt.

Ja, Hart Voor Katwijk wil juist geld beschikbaar stellen voor de ondertunneling van de N206 langs Katwijk a/d Rijn. Onze ambitie ligt hoger dan een overkapping dat is echt te weinig.
Maar door het gevoerde beleid van de afgelopen jaren is de grote vraag:
Is er nog wel geld over voor de uitvoering van die plannen? Heeft deze coalitie nog wel geld gespaard voor deze plannen??

Ja, Hart Voor Katwijk wil 7 dagen in de week betaald parkeren. Hierdoor kan er een lager tarief gehanteerd kan worden voor o.a. de parkeervergunningen.

En voorzitter, een ja van Hart Voor Katwijk voor het testen van drones op Nieuw Valkenburg maar ook een ja voor het behoud van het tuinbouwgebied, het Valkenburgse Zijlhoek/de Woerd.
Wat is de inzet van het college geweest richting de Provincie toen bleek dat zij wel 4 miljoen euro over had (mei 2017) voor een investeringsimpuls duurzame tuinbouw in het Westland maar nog steeds dit gebied in de wacht zet?

Regeerakkoord
Twee Katwijkse coalitiepartijen maken tegenwoordig deel uit van het Kabinet.
We hebben het nieuwe Regeerakkoord gelezen en vroegen ons af wat de kansen voor Katwijk zijn?
Voor twee punten vragen wij hiervoor aandacht in deze Algemene Beschouwingen:
Ten eerste, er komt landelijk meer geld beschikbaar voor 100 km extra fietspad.
Heeft het college plannen om hiervoor een substantiële aanvraag in te dienen?

Ook lazen wij in dit Regeerakkoord dat er haast wordt gemaakt met windenergie op zee en dat er meer kavels vrij komen.
Wat is er toch terecht gekomen van de lobby en de 20 duizend euro subsidie die dit college aan het begin van de coalitieperiode uitgaf? Of je nu voor of tegen die windparken bent, dit was een rare manoeuvre.
Graag willen wij een overzicht waar dit geld exact aan is besteed, zowel rechtmatig als doelmatig.

De afgelopen vier jaar
Voorzitter, de afgelopen vier jaar was er in Katwijk een christelijk college aan de macht, zonder een seculiere partij. Dit kwam tot uiting in het bedienen van de eigen achterban waarbij soms werd vergeten dat er meer Katwijkers zijn.
Maar er kwam eigenlijk geen enkel voorstel van de oppositie door, hoe goed ook.
Terwijl u in het begin van deze raadsperiode ons toezegde over uw coalitieakkoord “niks is in beton gegoten”.
De praktijk is toch anders, oppositie voorstellen werden zonder reden afgekraakt of alleen gesteund door 1 coalitiepartij omdat “het geen kwaad kon”. Ook het laatste voorstel van onze fractie, gesteund door de hele oppositie, om een proef te doen met een bewaakte fietsenstalling werd weggestemd. Maar dat is voor de ChristenUnie er eentje geworden van “beter goed gejat dan slecht bedacht”.

Hart Voor Katwijk is oppositiepartij in een “Katwijk waar alles anders is”.
Hart Voor Katwijk is onderscheidend en uniek in deze gemeente, in tegenstelling tot dit college en collega oppositiepartijen.

Wij gaan er voor zorgen dat er straks echt weer wat te kiezen valt.
Dat houdt in dat er geen mooi weer gespeeld wordt met andermans centen om zo stemmen te winnen. Minder christelijke politiek en minder overheid.
Een zuinige overheid die de belastingen laag kan houden, door alleen kerntaken uit te voeren, maar wel de zorg voor de kwetsbare inwoners degelijk kan blijven waarborgen.

Hierdoor is er meer keuzevrijheid voor de inwoners.
Katwijk is simpelweg toe aan een andere politieke koers.

 

Anita van Ginkel-Lanting
fractievoorzitter Hart Voor Katwijk

www.hartvoorkatwijk.nl