Gemeente, open de deur naar je winkelhart

Created with Sketch.

Gemeente, open de deur naar je winkelhart

Hart Voor Katwijk heeft afgelopen week kennis genomen van een brief van de verzamelde supermarkten in de gemeente Katwijk. In deze brief doen de winkeliers, met een gedegen pakket aan argumenten, een oproep aan het college B&W en de Katwijkse gemeenteraad om gezamenlijk te kijken naar de mogelijkheden voor een al dan niet beperkte mogelijkheid tot zondagopenstelling van winkels.

 

Hart Voor Katwijk is als sinds haar oprichting een voorstander van de mogelijkheid tot zondagopenstelling omdat, vanuit onze liberale gedachte, een ondernemer de keuze maakt wanneer hij of zij de deuren opent. Net zoals ook de consument de vrije keuze heeft wanneer hij of zijn aankopen doet. De Winkeltijdenwet van 1 Juli 2013 biedt hier ook ruimschoots de gelegenheid toe.

Met de feestdagen voor de deur zien de winkeliers echter ook een obstakel aangezien 24 december op een zondag valt. Met name supermarkten en versgoed winkeliers zien door samenloop van deze zondag met aansluitende feestdagen een uitval van 3 hele dagen. Dit is niet alleen vervelend voor de inwoners van Katwijk maar ook een strop voor deze winkeliers aangezien een aantal producten maar beperkt houdbaar zijn. Deze zijn op 27 december dus zo goed als onverkoopbaar.

Ook financieel voorziet Hart Voor Katwijk een strop voor de ondernemers aangezien zij 3 dagen de deuren gesloten moeten houden in een periode die in Nederland als drukste van het jaar geldt. Met een verzorgingsgebied van ca. 25.000 huishoudens zijn een paar miljoen euro aan gemiste inkomsten een voor de hand liggend gevolg van een rigide winkeltijdenbeleid. Hart Voor Katwijk vindt dat ondernemers in de gemeente Katwijk dezelfde kansen en mogelijkheden moeten krijgen als de ondernemers in de ons omringende gemeenten. Met het oog op de toenemende verstedelijking en groei van de gemeente Katwijk zien wij de verruimde winkelopeningstijden ook niet alleen als optie maar op de lange termijn ook als noodzaak om ervoor te zorgen dat de gemeente Katwijk in de toekomst een concurrerende gemeente is die helemaal bij de tijd is. Daarnaast zal de zondagopenstelling ook een toegevoegde waarde bieden tijdens het badseizoen. Het zal meer toeristen aanspreken en de gemeente wordt zo ook weer aantrekkelijk als vestigingsplaats voor een grote groep winkelformules.

Hart Voor Katwijk zou een, al dan niet beperkte, proefopenstelling op zondag 24 december dan ook van harte toejuichen aangezien dit zeer in het belang van de Katwijkse ondernemers en de inwoners is.