Parkeeroverlast rond kerken blijft

Created with Sketch.

Parkeeroverlast rond kerken blijft

Hart Voor Katwijk heeft vragen gesteld over de aanhoudende parkeeroverlast op zondag, rondom diverse kerken.  Eerdere ondernomen acties hebben tot nu toe niet het gewenste resultaat gehad. Omwonenden blijven hinder ondervinden van straten en stoepen vol (fout) geparkeerde auto’s. Op meldingen van de overlast wordt niet adequaat gereageerd waardoor de situatie niet wordt opgelost maar eerder toeneemt.

Eerder werden er door de raad al vragen gesteld over de parkeerproblematiek bij en rondom de kerken tijdens de diensten op zondag. Het college heeft daarop de kerken aangesproken op het parkeergedrag. De omwonenden zouden hierna geen klachten meer hebben gehad.
Bij onze fractie komen veel klachten binnen dat de gemeente de meldingen niet serieus neemt en dat de parkeeroverlast op zondag nog steeds toeneemt. Daarbij wordt het probleem verweten aan capaciteitsproblemen bij de politie. N.a.v. de genoemde overlast heeft Hart Voor Katwijk de volgende vragen:

 1. Is het college op de hoogte van de klachten op o.a. de Nachtegaallaan? Zo ja:

 2. Waarom worden de klachten van omwonenden niet serieus behandeld en verwijzen de
  ambtenaren de bewoners door naar de politie?

 3. Is het de bedoeling dat politie de gemeentetaken zoals fout parkeren op zondag
  overneemt? Zo nee: waarom verwijst de gemeente dan wel naar de politie?

 4. De politie reageert niet op meldingen over volledige wegblokkades door kerkbezoekers. Waarom niet?

 5. Het aanspreken van de kerken ( en haar bezoekers ) op het parkeergedrag lijkt niet te
  werken. Welke acties gaat dit college concreet nemen om de overlast op de
  verschillende locaties aan te pakken?

 6. Welke actie gaat dit college nemen op het beter reageren op degelijke klachten van
  bewoners aangaande parkeeroverlast klachten op zondag?