Schriftelijke vragen over zondagswerk

Created with Sketch.

Schriftelijke vragen over zondagswerk

Op 5 juli heeft de onze fractie de volgende vragen gesteld: 

Geacht college,

Op de website van Alles Over Katwijk las onze fractie het volgende bericht:

Gemeente grijpt in bij werkzaamheden op zondag (wo 5 jul 2017, 9:01)  
Op verzoek van de SGP heeft het college van burgemeester en wethouders op 2 juli ingegrepen bij werkzaamheden op de hoek Secr. Varkevisserstraat/Meeuwenlaan. Werklui voerden daar in opdracht van de netwerkbeheerder werkzaamheden uit op zondag. Dat was niet de afspraak met de gemeente Katwijk.
‘Inmiddels is duidelijk geworden dat dit buiten de gemeente Katwijk om heeft plaatsgevonden’, schrijft SGP-raadslid Dirk Remmelzwaal in een persbericht. ‘Er is contact gelegd met de Netwerkbeheerder in wiens opdracht de werkzaamheden werden uitgevoerd. Ook is er contact geweest met de aannemer van de opdracht. Bij beiden was sprake van verbazing omdat het niet de bedoeling was dat de werkzaamheden op zondag werden uitgevoerd.’
Het college heeft de SGP toegezegd dat werkzaamheden op zondag in de gaten worden gehouden.

N.a.v. dit bericht heeft de fractie van Hart Voor Katwijk de volgende vragen:

De boswachter in het Panbos werkt al jaren op zondag voor de, niet onbelangrijke, kaartcontrole in het Panbos en hij ziet toe op naleving van de regels. Nu heeft het college geklaagd op verzoek van de SGP bij de aannemer van het werk in de Secr. Varkevisserstraat aan het netwerk.

1) Waarom mag dit werk niet op zondag gedaan worden?

2) Heeft u de klacht hierover op zondag gekregen? Bent u toen direct polshoogte gaan nemen? Zo ja, wie heeft gecontroleerd?

3) Kunt u ons de exacte passages uit de gemaakte afspraken toesturen met deze aannemer of anderen zoals netwerkbeheerders? Zo nee, waarom niet?

4) Is het zo dat storingen niet zo snel als mogelijk kunnen worden verholpen als de storing op zondag is? Zo ja, kunnen wij daarvan ook de gemaakte afspraken zien?

5) Wat zijn de criteria voor het verhelpen van zondagse storingen bij een dokterspost of het afgaan van het alarm op het gemeentehuis?

6) Waarom meet u met twee maten: immers er mag niemand op zondag werken maar wel werkt in het Panbos de boswachter en moet er, ook door de vele Katwijkers die hier komen recreëren, toegang worden betaald.

7) U zegt aan de SGP toe dat u “de werkzaamheden op zondag in de gaten gaat houden”. Wie gaat u dit op zondag laten controleren?

8) Was er ook zo opgetreden als de aannemer op zondag in Valkenburg aan het graven was geweest?

9) Kan het college nog eens duiden waarom dit soort “netwerkbeheerderswerk” en parkeercontroles niet toegestaan zijn op zondag maar strandtenten, café’s, restaurants en ijsverkopers wel open zijn op zondag? Wat is het criterium?

 de beantwoording is hier te lezen.