Bewaakte fietsenstalling op Katwijkse boulevard

Created with Sketch.

Bewaakte fietsenstalling op Katwijkse boulevard

In en door Katwijk wordt veel gefietst. Recreatief, sportief, semi-professioneel. De fietspaden door de duinen trekken veel sportievelingen naar ons dorp. Zeker met het lekkere zomerweer. En juist worden er in Katwijk, in de zomermaanden veel fietsen gestolen. Dit zorgt voor veel gedupeerde fietsers die niets anders kunnen dan lopend naar huis toe gaan en aangifte doen. In diezelfde zomermaanden zien we ook ieder jaar weer het parkeerprobleem van fietsen (en scooters en brommers). Afgelopen week stonden er weer veel verkeerd gestald waardoor hulpdiensten niet (snel genoeg) via de strand-afgangen ter plaatse konden komen.

Reden voor Hart voor Katwijk om, gedurende de zomermaanden, een proef met een bewaakte fietsenstalling te willen houden. In veel andere steden zijn er (gratis) bewaakte fietsenstallingen voor winkelend publiek en in Scheveningen voor strandbezoekers. In Den Haag bijvoorbeeld staat op het Plein (tijdelijk) een bewaakte fietsenstalling, het is een project van de gemeente, uitgevoerd door Biesieklette.

Daarom dient Hart Voor Katwijk donderdag in de raad onderstaande motie in.

We verwachten bij de andere fracties voldoende steun hiervoor te vinden zodat het college ons initiatief kan uitvoeren en het strandbezoek aantrekkelijk blijft.

De tekst van de motie:

De raad van de gemeente Katwijk, in vergadering bijeen op 29 juni 2017,

Constaterende dat:

 1. in Katwijk aan Zee, met name in de zomermaanden, veel fietsen worden gestolen
 2. in de zomer fietsen en scooters verkeerd gestald staan op de strandafgangen waardoor hulpverleners (o.a. de ambulance) er niet kunnen rijden
 3. er al verschillende maatregelen zijn genomen om het probleem van moeilijk toegankelijke strandafgangen tegen te gaan, maar dat de inzet van deze middelen niet voldoende is gebleken (website gemeente, 22 juni 2017)
 4. er geen enkele bewaakte fietsenstalling aanwezig is in Katwijk
 5. in veel andere steden er (gratis) bewaakte fietsenstallingen zijn voor winkelend publiek en in Scheveningen voor strandbezoekers (de organisatie Biesieklette voert dit uit voor diverse gemeenten)

Overwegende dat:

 1. het gewenst is de politiecapaciteit en/of die van de GOA’s op een andere manier in te zetten dan gericht op de controle van fietsendieven (door het aanbieden van een bewaakte fietsenstalling);
 2. een gratis bewaakte fietsenstalling bij het strand bijdraagt aan het positieve imago van Katwijk als badplaats;
 3. een gratis bewaakte fietsenstalling bij het strand op alle dagen van de week open dient te zijn omdat de genoemde problemen ook op alle dagen van de week zich voordoen;
 4. voor de kosten van een proef met een gratis bewaakte fietsenstalling bij het strand gedurende de zomermaanden de post onvoorzien (huidige stand € 40.000) kan worden ingezet

Verzoekt het college:

 1. Zo spoedig mogelijk een (eenvoudige) bewaakte en gratis fietsenstalling te plaatsen aan de boulevard
 2. De proef te evalueren en de evaluatie in september aan de raad aan te bieden, zodat de raad kan besluiten of Katwijk dit elke zomer gaat doen

Hart Voor Katwijk

Anita van Ginkel, Aad Oosterlee, Gijsbert Schrijvers