Hart Voor Katwijk wil kans benutten voor financiering ondertunneling N206

Created with Sketch.

Hart Voor Katwijk wil kans benutten voor financiering ondertunneling N206

Hart Voor Katwijk heeft afgelopen donderdag een motie in de raad ingediend omdat we willen dat de wethouder zich beter moet inzetten voor de ondertunneling bij de N206 en de Duinvallei. Tot onze verbazing stemden de andere partijen tegen deze motie, terwijl ze drie jaar terug in verkiezingstijd uitspraken ook voor de ondertunneling te gaan. In de raadsvergadering werd een voorstel besproken van het college om €175.000 uit te geven aan een “onderzoek naar de bereikbaarheid in de regio”. Een onderzoek naar de Noordelijke Randweg, de Pioniersbaan.

De fractie van Hart Voor Katwijk vindt dat we eerst ons in moeten zetten voor de ondertunnelling van de N206 bij de Zanderij. De eventuele positieve financiële effecten die uit het onderzoek mogelijk naar voren komen moeten we hiervoor gebruiken. Daarna kunnen we kijken naar de mogelijkheden en realisatie van de zogenaamde Pioniersbaan.

Hart Voor Katwijk heeft als enige fractie vóór de motie en tegen het voorstel gestemd. Voor ons is de ondertunneling nog steeds een verkiezingsbelofte die we willen inlossen.

De motie:

Bij raadsbesluit Kredietaanvraag Visie Bereikbaarheid Regio (948929)

De raad van de gemeente Katwijk, bijeen op 15 juni 2017
Gelezen het raadsvoorstel Kredietaanvraag Visie Bereikbaarheid Regio

Constaterende dat:

  • Fase 2 van de Rijnlandroute, waaronder de verdubbeling van de ir. G. Tjalmaweg (N206) na jaren van onderhandelen over de inpassing, naar verwachting in september 2017 zal worden aanbesteed;

  • Het college voorstelt een krediet van € 175.000 beschikbaar te stellen voor een verdieping van de visie op bereikbaarheid van de regio, waaronder een verdere verkenning naar de mogelijkheden van de realisatie van de Pioniersbaan;

  • Er ook nog geen oplossing is voor de nadelige effecten van de N206 op de leefomgeving als gevolg van de doorsnijding van Katwijk aan Zee en Katwijk aan den Rijn ter hoogte van Duinvallei.

Overwegende dat:

  • De inwoners van Katwijk bijzonder gebaat zijn met een ondertunneling van de N206 ter hoogte van Duinvallei;

  • Het college zich beter had in kunnen zetten op de ondertunneling bij de N206;

  • Het van belang is dat eventuele positieve resultaten van de verdieping van de visie op bereikbaarheid van de regio primair gebruikt worden voor het oplossen van het probleem van de N206 ter hoogte van Duinvallei.

Spreekt uit dat:
De positieve financiële effecten die uit het verdiepend onderzoek mogelijk naar voren komen in eerste instantie gebruikt moeten worden voor de totstandkoming van de ondertunneling van de N206 ter hoogte van Duinvallei, om daarna pas de aandacht te vestigen op de realisatie van de Pioniersbaan.