Huisvesting RTV Katwijk nog in onderzoek

Created with Sketch.

Huisvesting RTV Katwijk nog in onderzoek

Na de vragen Hart Voor Katwijk over het uitblijven van een voorstel voor her-huisvesting van de lokale omroep RTV Katwijk, kreeg de raad een nieuw voorstel. In overleg tussen wethouder en RTV zijn er naast de al jaren leegstaande bibliotheek in Katwijk a/d Rijn, ook andere locaties onderzocht.

Op 11 mei heeft de raad met de wethouder in de commissie gesproken over een extra krediet van 15.000 euro om locaties te vergelijken. Een tweetal locaties in ’t Heen zijn nu ook in beeld.

Omdat we haast moeten maken met een locatie (in maart 2018 moet de omroep uit hun huidige studio) pleitte Anita van Ginkel daarom voor het zoeken naar locaties met minder vierkante meters. Niet per se omdat RTV Katwijk minder ruimte nodig heeft maar omdat er dan waarschijnlijk sneller een geschikte locatie sneller kan worden gevonden.
De wethouder gaf aan dat hij daar al rekening mee heeft gehouden en daar beter naar gaat kijken. Hij noemde een aantal andere verenigingen die ook op zoek zijn naar ruimte zoals de Harmonie Katwijk en de Wijkvereniging.

Een paar dagen voor de raadsvergadering kwam een brief van Uitgeverij Verhagen die een eventuele samenwerking met RTV Katwijk onderzoekt. Onze fractie is daar voorstander van. Naast samenwerking zou het delen van een locatie ook mogelijk kunnen zijn. Van Ginkel gaf als enige in de raad aan dat er aan deze samenwerking echter wel wat haken en ogen zitte. RTV Katwijk mag, als publieke omroep, immers wettelijk geen commerciële activiteiten uitvoeren. Door samenwerking en het delen van ruimte zouden er indirect subsidie-gelden bij Verhagen terecht kunnen komen.

We wachten met spanning de zoektocht van de wethouder af.