Blij met thuiswerk mogelijkheden ambtenaren

Created with Sketch.

Blij met thuiswerk mogelijkheden ambtenaren

In de oordeelsvormende sessie over de gemeentelijke huisvesting en ICT werd er gesproken over een toekomstgericht gemeentehuis. Hart Voor Katwijk heeft in eerdere sessies omtrent ICT duidelijk aangedrongen op meer mogelijkheden tot thuiswerken. De wethouder heeft in al deze sessies aangegeven dat er niet thuis gewerkt mocht worden, tenzij….

Gezien het cultuurrapport dat eerder is besproken in de raad en de parkeerdruk die zal toenemen bij het samenvoegen van de gemeentehuizen heeft Hart Voor Katwijk wederom aangedrongen op thuiswerken. Dit vermindert de parkeerdruk in en rondom het
gemeentehuis op doordeweekse dagen en werkt het mee aan het welzijn van de medewerkers.

Hart Voor Katwijk is dan ook blij dat er nu eindelijk door de wethouder bekend werd gemaakt dat de visie omtrent thuiswerken is verandert. Er zal met het management en de ondernemingsraad de mogelijkheid tot thuiswerken worden besproken. Hart Voor Katwijk hoopt dat er positief gereageerd zal worden op het plan. Het uitgangspunt is thuiswerken niet verbieden, maar wel de mogelijkheid geven.