Teleurgesteld in houding CDA omtrent ‘Hulp bij Huishouden’.

Created with Sketch.

Teleurgesteld in houding CDA omtrent ‘Hulp bij Huishouden’.

Donderdag 30 maart werd er in de raadscommissie en de gemeenteraad gesproken over de nieuwe vorm van hulp bij huishouden. De vorm moest worden aangepast nadat Mona Keijzer van het landelijke CDA de kwestie had aangekaart bij de staatssecretaris. Het CDA pakte afgelopen raadsvergadering de kans om de wethouder toe te spreken op het proces, de houding en communicatie.

Hart Voor Katwijk vond juist de houding van het CDA ronduit schandalig. Wethouder Mostert (CU) heeft naar onze mening alles gedaan om de hulp bij huishouding in Katwijk zo goedkoop mogelijk te houden. Sinds de invoering van de vernieuwde WMO zijn er maandelijks gesprekken geweest tussen de wethouder en de commissies. Daarin is er gekozen voor een nieuw beleid gebaseerd op Hulp bij Huishouden in een algemene voorziening. Cliënten die de zorg niet konden betalen konden gebruik maken van een maatwerk voorziening. Dit laatste kon voor mensen worden bekostigd uit het potje bijzondere bijstand.

Helaas stuitte dit op problemen met het landelijk beleid, vastgesteld door de Tweede Kamer. De regels omtrent de bijzondere bijstand waren ronduit vaag bij de invoering. Er is zelfs via een Centrale Raad van Beroep een onderzoek geweest om de regels te toetsen op het Katwijkse beleid. Katwijk moest daarna een aanpassing doen om weer volgens de wet te handelen.

Het CDA heeft vanaf de invoering van het nieuwe beleid altijd meegesproken in de raadscommissies. Nog nooit is er door dit CDA een motie of amendement op dit onderwerp ingediend. Het is dan ronduit treurig dat het CDA nu tijdens de raad komt met een lijst van kritiek op een wethouder, die naar de mening van Hart Voor Katwijk altijd met hart voor zorg, op deze manier aangesproken werd.
Het enige wat Mona Keijzer van het CDA heeft bereikt met dit punt: het gaat Katwijk nu nog meer geld kosten om alles aan te passen en het heeft meer aandacht gehad dan nodig was. Bedankt CDA!