Kansen voor Unmanned Valley, meer groen en minder woningen

Created with Sketch.

Kansen voor Unmanned Valley, meer groen en minder woningen

Hart Voor Katwijk is voorstander van de ontwikkeling rond Unmanned Valley. We zijn op tijd, er is nog geen steen gestapeld of een bestemmingsplan in de maak. De vele onderzoeken die zijn verricht laten zien dat het de ook ontwikkelingen die de bouwers voor ogen hebben niet in de weg zit.

Voor onze fractie speelt sterk de gedachte mee dat we op deze manier misschien minder woningen kunnen bouwen. Katwijk is vol. We zijn tegen 5.000 woningen!

Tijdens de Algemene Beschouwingen van november sprak Hart Voor Katwijk al over de leefbaarheid. Voor ons ligt het gebied op en rond het voormalig vliegkamp Valkenburg in de ecologische gevarenzone.  We zeiden: “We willen minder huizen en meer ruimte voor een Drone Valley. En laten we de invulling van dit gebied samen met de gemeente Wassenaar oppakken en de achtertuin van onze beide dorpen zo groen mogelijk houden.”
Laat VVD-wethouder Laudy zijn mond maar houden over het volplempen van dit gebied (uit het LD: “Laudy vreest dat dat woningaantal – liever ziet hij daar tienduizend woningen verrijzen – door de komst van een test- en kenniscentrum niet, of niet snel genoeg, wordt gehaald.”)
Hart Voor Katwijk vindt dat als Leiden de Oostvlietpolder groen wil houden (tégen de afspraken in) dan moet hij niet daarvoor in de plaats de achtertuin van zijn buren bebouwen! Katwijk moet maar eens met de vuist op tafel slaan i.p.v. bouwen voor de Leidse regio. Katwijk moet gaan voor een klein bouwprogramma in combinatie met het behoud en versterken van waardevolle open landschappen en het kwetsbaar groen en in combinatie met de economische kansen van Unmanned Valley op het voormalig vliegkamp.

Het voorstel van het college omvat helaas bebouwing met 5000 woningen. Hart Voor Katwijk ziet liever helft of beter, geen woningen. En haast heeft onze fractie er helemaal niet mee. We hebben op dit onderdeel als enige fractie in de gemeenteraad, dan ook tegen gestemd.

Hart Voor Katwijk zoekt de balans tussen werk, wonen en groen.

Nogmaals, Hart Voor Katwijk ziet kansen voor de werkgelegenheid maar ook bedreiging voor de leefbaarheid. De kaders van het Masterplan vormen voor Hart Voor Katwijk de grens. Ook aan de Groene Buffer, de kwetsbare duinen en het groene karakter van de Mient Kooltuin mag niet worden getornd.
Door te schuiven en verminderen met woningbouw en het laten vervallen van het werkpark kunnen we na 5 jaar (bij de evaluatie) zien dat behoud van de Groene Buffer en het beschermen van de kwetsbare duinen ook gerealiseerd is. Dus zoek de schuifruimte binnen het Masterplan.
Drone Valley is een top product voor Katwijk marketing.