Schriftelijke vragen Omgevingsalert app.

Created with Sketch.

Schriftelijke vragen Omgevingsalert app.

Onze fractie heeft vragen gesteld aan het college over de app Omgevingsalert met snel te vinden informatie over de directe leefomgeving. Hier staan o.a. vergunningen en het geeft eenvoudig inzicht in wat er rondom hun huis speelt.
Voor Katwijk, waar je natuurlijk ook op de site daarover informatie kunt vinden, leek ons dat een mooie manier om op tablets of smartphones deze informatie toegankelijk te maken. Op een tablet of smartphone zoek je namelijk op een andere manier dan op de website via je pc of laptop.

De vragen:
Onze fractie heeft de app OmgevingsAlert bekeken, o.a. buurgemeenten Leiden en Wassenaar zijn hier op aangesloten:
Deze app laat snel zien waar in de buurt o.a. (bouw-)vergunningen zijn afgegeven. De VNG schrijft over de app: “Door deel te nemen aan OmgevingsAlert kunnen gemeenten het bereik van bekendmakingen verhogen.”

  1. Bent u op de hoogte van de app OmgevingsAlert?
  2. Bent u het met Hart voor Katwijk eens dat de zoekfunctie op de gemeentelijke website minder gebruiksvriendelijk is geworden omdat meer mensen met tablets en smartphones werken en een website niet meer volstaat waar je meerdere handelingen moet verrichten.?
  3. Bent u het met Hart Voor Katwijk eens dat de app ook handig is voor burgers die niet de huis-aan-huisbladen lezen (door de Nee-sticker op de brievenbus).
  4. Overweegt u de genoemde app ook voor Katwijk beschikbaar te maken?
  5. Zo nee, de kosten zijn voor onze gemeente €2500 per jaar. Overweegt u het uit te proberen middels een proefperiode?
  6. Zo nee, waarom wilt u dit niet voor Katwijkers beschikbaar maken?
  7. Bent u als college niet van mening dat we de digitale ontwikkelingen zo snel mogelijk moeten volgen?

De beantwoording is hier na te lezen. Het college voelt niets voor deze manier van communiceren.