Belonen is beter: lagere OZB

Created with Sketch.

Belonen is beter: lagere OZB

Hart Voor Katwijk heeft in de raadsvergadering van afgelopen donderdag een alternatief voorstel gedaan bij de behandeling van de plannen voor de gemeentelijke duurzamheidslening. We hadden daar een motie bij ingediend.

Het college wil duurzaamheidsleningen uit geven die slechts voor een kleine groep burgers beschikbaar zijn, want immers, na uitlenen van 1,1 miljoen euro is het fonds leeg. De kosten van deze lening, (o.a. rentelasten 22 duizend euro) worden door de andere burgers betaald. Hart Voor Katwijk vindt dat er landelijk voldoende manieren zijn om een lening te krijgen voor duurzaamheids-aanpassingen aan de woning. We hebben dan ook tegen het uitgeven van gemeentelijke leningen gestemd. We vinden het geen taak van de lokale overheid, uw gemeente is geen bank.

Belonen werkt beter dan burgers in de schulden te brengen door gemeentelijke leningen. Daarom wil Hart Voor Katwijk dat de gemeente eigenaren van een energiezuinig huis moet kunnen belonen met een lagere aanslag voor de onroerendezaakbelasting (OZB). De gemeente Amsterdam heeft de staatssecretaris verzocht om bij wet te regelen dat gemeenten de mogelijkheid krijgen de ozb te verlagen voor particulieren die energiezuinige maatregelen aan hun woning hebben gemaakt. Hart Voor Katwijk vindt dat een mooi idee. De gemeente krijgt dan de kans eigenaren te belonen ipv schulden te maken. Het is soms zo dat de woz-waarde verduurzaming zelfs tegen kan houden: energiebesparende oplossingen verhogen de waarde van de woning waardoor de ozb kan stijgen!

Hart voor Katwijk wilde om die redenen dit voorstel niet behandeld zien. Eerst maar afwachten wat het antwoord van de staatssecretaris is voordat je geld van burgers af gaat pakken en gaat herverdelen. Maar helaas, we weten dit: het college denk niet aan uw portemonnee en dus zei was het ‘nee’.
Ook het feit dat minister Kamp dezelfde middag zijn nieuwe plannen voor verduurzaming op energiebeleid had gepresenteerd deed ook de coalitie niet van gedachten veranderen. Je zou denken, bestudeer eerst die plannen, kijk waar je kansen liggen en kom dan met een totaalpakket naar de Raad. Maar dit soort bestuurlijke wijsheid is dit Katwijks college van SGP, ChristenUnie en CDA niet gegeven.

Daarom heeft onze fractie nu de wethouder gevraagd bij motie ook de staatssecretaris te verzoeken in wetgeving het mogelijk te maken voor gemeenten om eigenaren van een energiezuinig huis een korting te geven op de OZB. De reactie vanuit het college was: ”we gaan uitzoeken wat hiervoor de mogelijkheden zijn”. Maar tot die tijd is de portemonnee van bepaalde burgers weer geleegd om die van andere met verdere schulden te beladen …..