21 kandidaten voor het burgemeesterschap van Katwijk

Created with Sketch.

21 kandidaten voor het burgemeesterschap van Katwijk

Persbericht van de Provincie en de gemeente Katwijk:

De afgelopen weken hebben 21 mensen aan de commissaris van de Koning laten weten dat zij de nieuwe burgemeester van Katwijk willen worden. Tien sollicitanten zijn burgemeester (geweest) en vier sollicitanten zijn (voormalig) wethouder of hebben een vergelijkbare bestuurlijke functie vervuld. De jongste sollicitant is 16 jaar en de oudste sollicitant is 64 jaar. De kandidaten zijn lid van het CDA, de ChristenUnie, de PvdA, de SGP en de VVD; een aantal sollicitanten is geen lid van een politieke partij. De groep van eenentwintig sollicitanten bestaat uit zestien mannen en vijf vrouwen.

De wervingstermijn is nu gesloten. De komende weken maakt de commissaris van de Koning in Zuid-Holland, de heer drs. J. Smit, een voorselectie van kandidaten die naar zijn mening op basis van het profiel en hun kwaliteiten in het bijzonder voor het burgemeesterschap van Katwijk in aanmerking komen. De vertrouwenscommissie van de gemeenteraad doet na gesprekken met de kandidaten een aanbeveling aan de gemeenteraad op basis van de door de gemeenteraad vastgestelde profielschets. Naar verwachting zal de nieuwe burgemeester in mei 2017 in Katwijk starten.

De gemeenteraad zal naar verwachting eind maart 2017 2 kandidaten voordragen aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, waarbij de raad een voorkeur aangeeft voor 1 van beide kandidaten. In beginsel volgt de minister de aanbeveling van de gemeente, tenzij zich bijzondere omstandigheden voordoen.

De vacature van eerste burger van Katwijk is per 21 september 2016 ontstaan door de benoeming van de heer drs. J. Wienen tot burgemeester van Haarlem.

Meer informatie over de sollicitatieprocedure staat op een aparte pagina op de website van de gemeente: www.katwijk.nl/nieuweburgemeester.