Algemene Beschouwingen Hart Voor Katwijk

Created with Sketch.

Algemene Beschouwingen Hart Voor Katwijk

Voorzitter, ook dit jaar leggen we de plannen en beleid van coalitie en college naast het verkiezingsprogramma van Hart Voor Katwijk.Bij ons is de portemonnee van de Katwijkse burger daarin een centraal thema.

R-net en tunnel N206
Vorig jaar bij de Algemene Beschouwingen spraken we over het R-net en het geldverslindende plan van 39 miljoen euro, om van rotondes weer kruispunten te maken. Er is verder niet veel meer bekend geworden over dit plan en bezorgde inwoners kwamen onlangs een petitie aanbieden waar wij ons goed in konden vinden.
Graag een reactie van de wethouder op welke manier hij dit openbaar vervoersplan bij de provincie al aan het wijzigen is, zodat het fors goedkoper wordt en de betere verkeersafwikkeling van nu behouden blijft.

Het R-net komt ook langs de Zanderij, of de Duinvallei, waar het gebied naast woningbouw, nu een tijdelijke invulling krijgt. Hier wil de wethouder, uitzonderlijk want het is heel modern in dit geval, alle ruimte voor initiatieven van inwoners. Minder overheid op ruimtelijk gebied dus, met een warm hart voor onze ondernemende en creatieve Katwijkers. Hier is Hart Voor Katwijk voorstander van.

Maar de meeste ambtelijke capaciteit ziet onze fractie liever gestoken in, het zal u niet verbazen, het had een prominente plaats in ons verkiezingsprogramma… het werk maken van een ondertunneling van de N206 langs Katwijk a/d Rijn. Wat is de inzet van de wethouder hierop richting de provincie geweest?
Hart Voor Katwijk kijkt in dit verband met een scheef oog naar Leiden:daar kan wel van alles geregeld worden. Daar is een tunnel gemaakt onder de Plesmanlaan voor de Bioscience, een gebied waar weinig mensen wonen. Maar de N206 knalt nog altijd dwars door Katwijk, met alle gezondheids-, geluids- en verkeersgevolgen voor onze inwoners.

Geen luisterend oor
Helaas heeft de meerderheid van de raad dit jaar ingestemd met de verkoop van TriPodia en ingestemd met een nieuwe locatie voor de bibliotheek en muziekschool. Hier zijn veel inwoners van Katwijk het niet mee eens. Beide hadden op een andere, goedkopere manier gekund.Beter voor de gebruikers van het TriPodia, bibliotheek én muziekschool.
Waarom luistert het college niet beter naar de inwoners.Duidelijk is dat u een luisterend oor mist! Dat moet dan gemaskeerd worden door tonnen uit te geven voor het project burgerparticipatie. Dit soort projecten doen banaal aan als het luisterend oor is zoekgeraakt….

Wij horen namelijk totaal andere geluiden uit de bevolking over nieuwbouw van de hoofdbibliotheek. Bij uw wijkbezoeken bleek ook de laatste keer weer dat andere delen van Katwijk vergeten worden. Alle voorzieningen gaan naar het centrum en zo zijn Katwijk Binnen, Rijnsburg en Valkenburg echte buitenwijken geworden. Je kan daar opknappen wat je wil maar als daar niet geïnvesteerd wordt in voorzieningen die mensen trekken en economisch leven in de brouwerij brengen dan blijft het niet goed gaan daar.
Wat doet u overigens met de ingeleverde briefjes van de inwoners van deze wijken? Graag een reactie.

Rode loper?
Dit college zegt een beleid te voeren met minder regels om het ondernemers makkelijker te maken een bedrijf in Katwijk te vestigen. “Het-rode-loper-beleid”, we horen het vaak in de raadsvergadering gebruiken. Er is echter geen rode loper beleid, of kan het college dan uitleggen wat die rode loper voor Katwijk doet? Want o.a. de eigenaren van een boekhandel, een supermarkt in Rijnsburg, een tuincentrum en vele andere ondernemers vermoeden dat deze rode loper opgerold in de kelder van het gemeentehuis ligt.
Want zij moeten wijken voor peperdure gemeenteprojecten als de bibliotheek of zij mogen op zondag niet open.
Maar straks komt er wel een enorme supermarkt aan de rand van Rijnsburg die op zondag open is.
Hoe gaat u dat uitleggen aan onze ondernemers?

Ook wordt er gezegd dat we zoveel baat hebben aan de uitbreiding van de Leidse biotechsector. Maar is dit wel eens serieus onderzocht? Kan het college antwoord geven op de volgende vraag: hoeveel Katwijkers hebben eigenlijk een baan in de biotech sector?

“Kosten onvoorzien”
Onze fractie vindt het niet nodig om een dure investering te doen in een overkapping en verbouwing van het gemeentehuis. En wat gaat deze verbouwing misschien extra kosten? Met dit college houden wij ons hart vast.
Immers we hebben nog vers in ons geheugen:
– Coligny waar een aantal problemen nog steeds niet zijn opgelost.
– Het Haven2 debacle van vele miljoenen
– en het opknappen van het centrum in Katwijk aan Zee waar, voordat we zijn begonnen, al 2 ton extra nodig is.
Achteraf komen “kosten onvoorzien” en dan kun je niet meer stoppen met de uitvoering!

Het allemaal zo “old school”. Zo 20ste eeuws.
Waarom niet een veel grotere inzet op de verdere digitalisering van de gemeente. Dit college loopt bij voorbeeld  flink achter m.b.t thuiswerken. Andere gemeenten zoals Amsterdam, lopen hierin veel meer voorop.
We zijn ervan geschrokken dat er in het gemeentehuis nog ambtenaren rondlopen die liever met papier en ordners werken dan met de PC. Sterker nog, sommigen kúnnen niet met een computer overweg.
Steek het geld liever in bijscholingscursussen dan in steen. Daarnaast verminder de bureaucratie dan heb je minder mensen nodig voor de uitvoering.

We horen nog steeds dat deze gemeente nog veel bureaucratie heeft, formulier hier, briefje daar. Het is een permanente opgave. Scheelt de gemeente en de mensen veel extra werk en ergernis. Wat de stand van zaken wat betreft initiatieven inzake bureaucratie vermindering? Is de focus er nog?

De transitie in de zorg is omvangrijk en heeft op alle burgers impact. Zo is de werkdruk op de Jeugd- en Gezinsteams te hoog en de wachtlijsten nog te lang. Holland Rijnland is nu het loket geworden voor de inkoop van zorg en jeugdhulp.
Hart Voor Katwijk kan instemmen met de extra middelen voor het versterken van de teams en hulpverlening.
We zijn op het WMO-dossier overigens tevreden met wethouder Mostert.

Leefbaarheid
Om niet alleen de bereikbaarheid maar ook de leefbaarheid van Katwijk te behouden willen we het voormalig vliegkamp Valkenburg zo groen mogelijk houden. Het gebied is ecologisch kwetsbaar. Dus minder huizen en meer ruimte voor een Drone Valley. Wordt daar wel goed mee omgegaan?
Laten we de invulling van dit gebied samen met de gemeente Wassenaar oppakken en de achtertuin van onze dorpen zo groen mogelijk houden. Dus niet de rotzooi veroorzaakt door Leiden op willen ruimen.
Voorbeeld: Leiden wil de Oostvlietpolder tóch groen houden maar wel de bedrijven maar naar Katwijk en Valkenburg verhuizen. Dit is niet volgens de afspraak. Graag een reactie van de wethouder over de alternatieve plannen van Wassenaar.

De 21ste eeuw
Ik dacht klaar te zijn maar….toen ik deze beschouwing nog eens overlas viel me iets anders op. Onze beschouwing ging, zoals onze kiezers dat van ons mogen verwachten, over zaken waarbij ten onrechte veel geld bij de burgers wordt weggehaald voor beleid waarvoor dat niet nodig is. Maar ik ontdekte nóg een rode lijn die er onbewust was ingebracht.

Namelijk, hoever dit college eigenlijk afstaat van de huidige moderne tijd en Katwijk daarmee verder weg brengt van meer welvaart en welzijn. Terwijl de moderne wereld massaal naar de “iCloud” gaat, gaat Katwijk veel geld investeren in een bibliotheekgebouw en een fysieke uitbreiding van het gemeentehuis. Al onze investeringen gaan in steen, terwijl andere steden proberen geheel te digitaliseren.

Scheiding kerk en staat
De huidige komst van o.a. de islam in West-Europa doet overheden nationaal en internationaal de scheiding van kerk en staat aanscherpen. Juist ter bescherming van onze christelijk humanistische cultuur.
Niet in Katwijk.
Hier doen alle partijen, ook VVD, PvdA en D’66, gewoon mee met het in stand houden van het gebed in de raad. En het college doet weinig anders dan de overheid nog meer verstrengelen met vooral de protestantse religie.
Zie bijvoorbeeld de profielschets die passages bevat die discrimineren op godsdienst en levensovertuiging! Nog steeds wordt gedaan alsof we in het overwegend “ons kent ons” vissersdorp van de jaren vijftig van de vorige eeuw leven.
De christelijke coalitiepartijen willen winkels op zondag dicht, bemoeien zich met de vergunning voor Halloweenfeesten en zien liever geen gemeentelijke Regenboogvlag op 11 oktober. Het moet niet gekker worden.
U vergeet dat Katwijk 64.000 inwoners telt en een zeer gemêleerde samenstelling van bevolking heeft gekregen.
Hart Voor Katwijk heeft geen bezwaar tegen een christelijke burgemeester. Maar dat moet het resultaat zijn van een open sollicitatieprocedure waarin iedere capabele kandidaat gelijke kansen heeft. Alleen zo kunnen we een nieuwe burgemeester vinden die past bij het Katwijk van 21ste eeuw.

Ik sluit dan ook af met de oproep aan coalitie en college de luiken open te zetten naar de 21ste eeuw, naar een beleid met een moderne invulling.
Zuinig, tolerant, seculier!

Namens de fractie van Hart Voor Katwijk,
Anita van Ginkel