We stemmen niet in met subsidie Katwijk Marketing

Created with Sketch.

We stemmen niet in met subsidie Katwijk Marketing

Afgelopen donderdag is de evaluatie SLA (Service Level Agreement) van Katwijk Marketing besproken in een oordeelsvormende sessie. Hart Voor Katwijk heeft grote vraagtekens bij deze evaluatie. Zo is niet omschreven wat er door Katwijk Marketing is gepresteerd, waar de kosten liggen en wat de plannen voor de toekomst zijn. Daarnaast vindt Hart Voor Katwijk de SLA niet duidelijk. Een SLA moet voor de gemeenteraad, maar ook voor Katwijk Marketing een duidelijke doelstelling beiden.

Evenementen in Katwijk
Katwijk heeft afgelopen jaar veel evenementen gehad. Dit staat ook zo omschreven in de evaluatie van de SLA. Echter vraagt Hart Voor Katwijk zich af of deze evenementen er ook niet waren geweest zónder tussenkomst van Katwijk Marketing. Veel vrijwilligers en organisatoren zetten zich jaarlijks in om in Katwijk mooie evenementen neer te zetten. Afgelopen jaar hebben we veel signalen binnen gekregen van organisaties dat de samenwerking met Katwijk Marketing niet lekker verloopt en signalen dat het KW! Label niet werkt. Dit laatste is ook omschreven in de evaluatie. Is Katwijk Marketing in deze niet overbodig bij het organiseren van evenementen?

Geen goede financiële onderbouwing
In de evaluatie van Katwijk Marketing is nergens te herleiden waar de financiële stomen vandaan komen en naar toe gaan. Er wordt gesproken over betaling in natura, een 50/50 verhouding tussen kosten, maar nergens is te herleiden wie voor wat betaalt. Hart Voor Katwijk ziet hier graag eerst verduidelijking in.

Eerst afspraken dan subsidie
Hart Voor Katwijk heeft in de oordeelsvormende sessie aangegeven dat we eerst willen praten over een duidelijk SLA voor de toekomst. Aan de hand van deze nieuwe afspraken wil Hart Voor Katwijk pas praten over de hoogte van de subsidie die hier bij hoort. Op dit moment wil het college éérst een vaste jaarlijkse subsidie tot 2020 vaststellen. HVK vindt dat de procedure dient te worden aangepast. De huidige procedure is te vergelijken met het kopen van een auto bij een dealer, waarbij de prijs al vast staat, maar men later pas gaat overleggen wat we vor extra luxe erbij krijgen. Hart Voor Katwijk maakt daarom liever nu afspraken over de prestaties van Katwijk Marketing dan achteraf.

Nieuwsbrieven en Social media
De evaluatie zit vol met statistieken over ‘of een nieuwsbrief bekend is bij mensen’ en het aantal ’tweets en volgers’ dat Katwijk Marketing heeft. Hart voor Katwijk ziet liever cijfers van de toename van toeristen naar Katwijk en wat Katwijk Marketing hier aan heeft bijgedragen, wat de invloed is van reclame van bijvoorbeeld. Dit is Katwijk! kunnen we nergens terugvinden in de evaluatie.  Dit is overigens niet allemaal aan te rekenen aan Katwijk Marketing, maar simpelweg aan de onduidelijke afspraken van prestaties. De nieuwe SLA moet een meetbaar instrument worden.

Om deze redenen kan Hart Voor Katwijk dan ook niet instemmen met een vaste jaarlijkse subsidie van 157.00 euro tot 2020. Eerst heldere meetbare afspraken maken, dan overgaan op toekennen van een subsidie die bij deze afspraken gangbaar is.