Profielschets Katwijk (ZH) discrimineert op godsdienst en levensovertuiging.

Created with Sketch.

Profielschets Katwijk (ZH) discrimineert op godsdienst en levensovertuiging.

Donderdagavond werd de profielschets voor de nieuwe burgemeester besproken in de gemeenteraad. In die profielschets staat een zinsnede die een voorkeur uitspreekt voor één levensovertuiging en godsdienst. Immers met ‘het betrokken bij de christelijk levensopvatting” eisen we namelijk nog iets persoonlijks en extra’s van een kandidaat dat totaal niets met zijn of haar functioneren als burgemeester te maken heeft. Katwijk is een plaats van 63 duizend inwoners met inmiddels een grote diversiteit aan godsdiensten en levensstijlen en in een gemeente met deze schaalgrootte kan dat gewoon niet.

De commissaris van de Koning, de heer Smit, was in Katwijk om de profielschets in ontvangst te nemen en de commissaris vroeg er ook duidelijk naar: of de nieuwe burgemeester ‘kerk gaand’ moest zijn of niet. Dat was inderdaad voor de meerderheid in de raad, de partijen ChristenUnie, SGP en CDA het geval en zelfs belangrijk. Zo belangrijk dat ze vonden dat die zinsnede moest blijven staan. Deze uitleg laat geen misverstanden bestaan over de invulling van deze basisconditie in de profielschets voor de nieuwe burgemeester! De SGP gaf zelfs aan dat een betrokkenheid met de christelijke levensopvatting basisvoorwaarde is.

Het feit dat sollicitanten gediscrimineerd worden op grond van religie of niet hebben van een religie beteken dat deze profielschets naar onze mening in strijd is met art. 1 van de Grondwet en daaruit afgeleide wetten die discriminatie op die grond verbieden.
Daarom is deze passage kwetsbaar omdat een willekeurige burger van Katwijk waarschijnlijk met succes vernietiging van de profielschets bij de Kroon kan aanvragen. Dat zou een blamage zijn voor deze raad.

Om deze kwetsbaarheid te voorkomen wilde Hart Voor Katwijk deze zinsnede veranderen in “heeft kennis van het christelijke geloof en denken om in Katwijk te functioneren”. Daar diende Hart Voor Katwijk een amendement voor in.

Dat ook de vertegenwoordigers van landelijke seculiere partijen die anti-discriminatie hoog in het vaandel hebben staan als PvdA, D’66 en VVD tegenstemden is ronduit verbazend en laat zien dat deze partijen lokaal zeer ver afstaan van hun landelijke partijlijn. Dat verschil bleek eerder al uit hun steun het christelijke ambstgebed in de raad bij begin en afsluiting te willen handhaven. Hoewel voorafgaand fel steun betuigend, stemde, dat is een terugkerend patroon, KiesKatwijk weer met de collegepartijen mee, ook stemden De Lokalen en GemeenteBelangen tegen.

Hart Voor Katwijk heeft geen enkel bezwaar tegen een christelijke burgemeester als dat het resultaat is van een open sollicitatieprocedure waarin iedere capabele kandidaat gelijke kansen heeft. Het uitsluiten van bijvoorbeeld zeer bekwame niet-religieuze kandidaten is niet in het belang van onze gemeente Katwijk die voor grote uitdagingen staat.

Hart Voor Katwijk vindt het zorgelijk dat de raad met deze tekst de profielschets heeft vastgesteld omdat we vinden dat we in Katwijk de beste burgemeester verdienen die beschikbaar is.

Fractie van Hart Voor Katwijk,
Anita van Ginkel
Aad Oosterlee
Gijsbert Schrijvers