Hart Voor Katwijk is duidelijk: geen nieuwe bibliotheek in Katwijk Zee.

Created with Sketch.

Hart Voor Katwijk is duidelijk: geen nieuwe bibliotheek in Katwijk Zee.

Om in deze tijd 11 miljoen euro te investeren in een bibliotheek terwijl digitalisering onder jongeren, en inmiddels ook steeds meer ouderen, zo’n vlucht neemt, is zondegeld. Het is het niet begrijpen van de tijd waarin je leeft. Er zijn al andere middelen om boeken te “lezen” en informatie te verkrijgen, je hoeft fysiek niet meer naar een gebouw. Dat doen de mensen straks dan ook niet meer.
De klassieke bibliotheek is “over”. Hart Voor Katwijk is voorstander van bibliotheken, laat dat duidelijk zijn. Maar onze bibliotheek is die van de bieb op school, is die van kleine, decentrale locaties en die van bezorgdiensten van de bibliotheek voor jeugd en díe ouderen die de digitalisering niet machtig zijn en nog van de boeken gebruik moeten maken. Alle diensten op één plek is niet de visie van Hart Voor Katwijk op het bibliotheekbeleid.

Dus Hart Voor Katwijk was, als enige partij, goed duidelijk in de commissie van 15 september:
“Stop met dit project. Het is 11 miljoen euro (belasting)geld over de balk gooien om de Noordzee Passage te kopen en daar de bibliotheek én de muziekschool in te vestigen!”
De andere politieke partijen durfden maar geen keuze te maken in deze commissie en vertoonden uitstelgedrag: zij vroegen om nieuwe (financiële) berekeningen en diverse marktonderzoeken.
En dat terwijl de meeste risico’s al in beeld zijn en één onderzoek zelfs uitwijst dat de muziekschool op deze locatie niet gewenst is. Nieuwe onderzoeken kosten ook nog eens geld.

Een onderbelicht  effect op de economie van Katwijk aan Zee is dat er door dit collegebeleid extra winkels verdwijnen uit het toch al onder druk staande winkelaanbod van Katwijk aan Zee. Dit beleid kan de lokale economie dus schaden. Illustratief voor de onverschilligheid van het college is in dit kader een keuze voor een Noordwijkse boekhandel, ten koste van een lokale, Katwijkse boekhandel. In dit geval geen hart voor Katwijk dus.

Tot slot nog eens ons oude bezwaar tegen een centrale bibliotheek in Katwijk aan Zee: daar hebben de inwoners van Rijnsburg, Katwijk Noord, Valkenburg, Katwijk a/d Rijn niets aan maar zij betalen wel fors mee aan de hoofdprijs. Een hoofdprijs die steeds valt in Katwijk aan Zee!

Daarom roept Hart Voor Katwijk de andere partijen op nu ook eens duidelijk te zijn en ook “nee” te zeggen tegen deze locatie.

Fractie Hart Voor Katwijk